Noord-Holland Noord Gezond

Minisymposium Veilig Thuis – 28 november

Veilig Thuis nodigt professionals werkzaam met kinderen van harte uit voor ons Minisymposium over Kindermishandeling, met als ondertitel: “We gaan meer doen om de veiligheid van kinderen te vergroten.” Veilig Thuis gelooft dat elke stap die we zetten, elke discussie die we voeren en elke samenwerking die we aangaan, een positieve impact kan hebben op […]

Bureauklapper JGZ om met Positieve Gezondheid te werken in de spreekkamer en het consultatiebureau

Voor Jeugdzorg/ Jeugdgezondheidszorg (GGD Hollands Noorden) in Noord-Holland Noord is een bureauklapper Positieve Gezondheid ontwikkeld. Deze bureauklapper kan in de spreekkamer en op het consultatiebureau worden gebruikt, als handvat voor professionals om te werken volgens de principes van Positieve Gezondheid. De bureauklapper helpt zorgverleners bij het voeren van het andere gesprek. Met behulp van het […]

Afronding opstartfase beweging Mentale Gezondheid voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen

Begin mei 2022 is een start gemaakt met de beweging naar meer mentale gezondheid voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen in Noord-Holland Noord door GGD Hollands Noorden in samenwerking met GGZ NHN onder de vlag van focuslijn Gezond Opgroeien van Noord-Holland Noord Gezond. Een belangrijke ontwikkeling, want het gaat minder goed met de mentale gezondheid van […]

Bijeenkomst met jongeren om te praten over mentale gezondheid

Wat is er nodig om mentaal gezond te kunnen leven? Die vraag werd tijdens een bijeenkomst in het Werkcafé van GGD Hollands Noorden voorgelegd aan 14 jongeren. In Noord-Holland Noord kampen veel kinderen, jongeren en jongvolwassenen met stress, vermoeidheidsklachten en psychische problemen. De beweging Mentale Gezondheid als onderdeel van Noord-Holland Noord Gezond, wil bijdragen aan de veerkracht van onze jeugd.