Noord-Holland Noord Gezond

Samen voor de gezondste regio

Gezondheid is ons waardevolste bezit. Daar maken we ons als 
Noord-Holland Noord Gezond sterk voor. In 2030 zijn wij de gezondste regio van Nederland. Help jij mee?

Wij zijn Noord-Holland Noord Gezond

Gezondheid is ons waardevolste bezit. Dat willen we behouden en versterken. En daar zetten we ons als Noord-Holland Noord Gezond samen voor in.

Iemands gezondheid wordt bepaald door veel verschillende factoren, waaronder een gezonde samenleving. In de drie regio’s van Noord-Holland-Noord, namelijk de Kop van Noord-Holland, West-Friesland en Noord-Kennemerland, staan we voor diverse uitdagingen. De vergrijzing neemt toe, er zijn lange wachtlijsten, er is minder zorgpersoneel beschikbaar en de mentale gezondheid van de inwoners verdient aandacht.

Met die uitdagingen wil Noord-Holland Noord Gezond de komende jaren aan de slag. We zetten in op de beweging van zorg en ziekte naar gezondheid en gedrag, zodat wij in 2030 de gezondste provincie van Nederland zijn! Wij beseffen dat dit alleen lukt als we samenwerken in de regio, met overzicht en samenhang en niet over, maar met, door en voor inwoners.

Onze ambitie voor Noord-Holland Noord

minder kansongelijkheid onder jeugd
0 %
minder ziektelast door gezonde leefstijl
0 %
van zorg voor ouderen wordt thuis georganiseerd
0 %
meer inclusiviteit van mensen met financiële beperking
0 %

Noord-Holland Noord Gezond

Samenwerking tussen zorgorganisaties

Noord-Holland Noord Gezond (NHN Gezond) is een samenwerkingsverband tussen zorgorganisaties, welzijns- en onderwijsinstellingen, gemeenten, GGD, GGZ, zorgverzekeraars en inwoners van Noord-Holland Noord. De activiteiten van NHN Gezond vinden plaats in de Kop van Noord-Holland, West-Friesland en Noord-Kennemerland. Met NHN Gezond willen we werken aan onze missie en ambitie: in 2030 de gezondste regio van Nederland zijn. Daarvoor zetten we in op de beweging van zorg en ziekte naar gezondheid en gedrag, oftewel op Positieve Gezondheid

NHN Gezond heeft oog voor:

Gezamenlijke coördinatie op vraagstukken omdat individuele organisaties de opgaven die we hebben niet alleen kunnen oplossen.

Resultaten die bereikt worden goed monitoren en delen.

Nieuwe ontwikkelingen bij elkaar brengen en opschalen (innovatie en leren van elkaar).

Zes thema's waarop gezamenlijke ontwikkeling noodzakelijk is

Onze thema's

Noord-Holland Noord Gezond heeft thema’s gekozen om onze ambities te bereiken en thema’s die directe aandacht vragen in onze provincie. Per thema zijn coalities gevormd die met subonderdelen van deze thema’s aan de slag gaan. Bekijk de thema’s hieronder.

Gezond opgroeien

Wij willen dat onze jeugd zo gezond mogelijk opgroeit en kansongelijkheid wordt gereduceerd.

Gezond oud worden

Zorgen voor ouderen en hen actief en gezond houden doen we liefst in de thuissituatie, met aandacht voor het netwerk om de oudere heen.

Gezonde leefstijl & omgeving

Gezonde leefstijl & omgeving gaat over het bevorderen van een leefwereld die de gezondheid stimuleert. 

Beschikbaarheid zorgprofessionals

Zonder professionals geen goede zorg. Wij willen Noord-Holland Noord een aantrekkelijke regio maken voor zorgpersoneel. 

Gezond meedoen naar vermogen

Iedereen krijgt de kans om mee te doen. Beperkingen, psychische kwetsbaarheid of financiële middelen staan dit niet in de weg.

Digitalisering & technologie

Innovatie en digitalisering helpen om inzicht te krijgen in de situatie in Noord-Holland Noord en oplossingen te vinden die passen bij de thema’s.

"Er zijn diverse gezondheidsinitiatieven in de regio. Je moet NHNG zien als de paraplu die al die initiatieven bij elkaar brengt.''
– Marjon van der Ven, Gemeente Hoorn

Inwonerraad

Eén van de doelstellingen van NHN Gezond is het betrekken van bewoners om samen de doelstelling te helpen realiseren om de gezondste regio van Nederland te worden. NHN Gezond trekt samen met de inwonerraad op om interventies in afstemming met inwoners van de regio te realiseren. De inwonerraad van NHN Gezond is onze critical friend en stelt kritische vragen. De inwonerraad is een klankbord voor de samenwerkingstafel, maar brengt ook zelf belangrijke punten in.

Deel jouw idee!

Heb je een goed idee om de gezondheid van Noord-Holland te verbeteren? Deel jouw idee dan door ons ideeënformulier in te vullen of laat je gegevens achter, dan nemen wij contact met je op.

Laatste artikelen

Onze partners

Binnen Noord-Holland Noord Gezond werken wij samen met de volgende partners: