Noord-Holland Noord Gezond

Gezonde leefstijl en leefomgeving

Gezonde leefstijl en leefomgeving

Met een gezonde leefstijl kunnen we de gezondheid flink bevorderen. Maar daarvoor is het wel belangrijk dat we een leefomgeving scheppen die uitnodigt tot het maken van gezonde keuzes en dat mensen weten wat gezonde keuzes zijn. Noord-Holland Noord Gezond streeft ernaar bewustwording te stimuleren en de leefomgeving in de regio te optimaliseren.

"Het geheim van succes is met kleine stapjes iets veranderen wat je dagelijks doet"

Kerncijfers

Wat gebeurt er al in de regio?

In de regio zijn er tal van goede initiatieven die inwoners helpen om gezonder en vitaler te leven. Deze initiatieven zijn verspreid over de hele regio (en breder). In deze coalitie willen we hierop voortbouwen en deze (nog) meer met elkaar verbinden en goed laten aansluiten op de zorg- en welzijnsvraag van mensen.

Waar richt de coalitie zich op?

Doel: In 2030 is de ziektelast door gezonde leefstijl afgenomen met 30%.

Hoe gaan we dit doen?

We onderschrijven 3 projecten die kansrijk zijn voor het bereiken van de doelstelling van deze coalitie. 

Project 1: Implementatie leefstijlloket. Een digitale/fysieke plek waar alle leefstijl initiatieven zijn verzameld en iemand je (laagdrempelig) kan helpen met het maken van de keuze(s) die jij nodig hebt voor een gezonde leefstijl. Bekeken vanuit het web van positieve gezondheid. In de Kop van Noord-Holland is men gestart met een dergelijk initiatief, hier willen we op voortbouwen.

Project 2: Voor dit project richten we ons op het creëren van een gezonde leefomgeving in wijken (aangewezen op basis van het regiobeeld). De GGD is initiatiefnemer van dit voorstel en werkt hierin nauw samen met gemeenten. Er wordt gebruik gemaakt van data en input van bewoners om de plannen nader vorm te geven en tot uitvoer te brengen.

Project 3: Deelnemende organisaties aan NHN Gezond geven zelf het goede voorbeeld. Door te zorgen voor een gezonde werkomgeving en gezonde en vitale medewerkers.

Inspirerende ontwikkelingen

Lees hier over inspirerende ontwikkelingen en initiatieven in Noord-Holland die erop zijn gericht de gezondheid van inwoners in Noord-Holland te verbeteren. Meer weten? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.