Noord-Holland Noord Gezond

Over ons

Gezondheid, ons waardevolste bezit

Gezondheid is en blijft ons waardevolste bezit. Het is van groot belang om dit te behouden en te versterken. Daar zetten we ons als Noord-Holland Noord Gezond samen voor in. Samen gaan we voor zoveel mogelijk gezonde inwoners. Nu en in de toekomst.

Noord-Holland Noord Gezond werd in november 2020 opgericht en zet zich in voor goede, toegankelijke en betaalbare zorg in de regio. Maar gezondheid is méér dan zorg alleen. Daarom kiezen we voor een brede aanpak, met Positieve Gezondheid als uitgangspunt. Samen kijken we: wat hebben inwoners van onze regio nodig op fysiek, emotioneel en sociaal vlak? De beschikbare middelen hiervoor bundelen we en zetten we zo effectief mogelijk in. Gezondheid en welzijn van de inwoners van Noord-Holland Noord staat voor ons voorop!

daphne-richard-IFsvZ9bqwAU-unsplash
Gezondheid is en blijft ons waardevolste bezit

Over Noord-Holland Noord Gezond

Noord-Holland Noord Gezond (NHN Gezond) is sinds november 2020 een samenwerkingsverband tussen zorgorganisaties, welzijn, onderwijsinstellingen, gemeenten, GGD, GGZ, zorgverzekeraars en inwoners van Noord-Holland Noord. Hieronder vallen de subregio’s Kop van Noord-Holland, West-Friesland en Noord-Kennemerland. Met NHN Gezond willen we werken aan:

In 2030 behouden we de toegankelijkheid van zorg en welzijn en zijn we de gezondste regio door meer gezondheidswinst voor alle inwoners.

In 2030 willen we de gezondste regio van Nederland zijn. Een enorme ambitie! We beseffen ons dat dat alleen kan slagen als we samenwerken aan preventie en passende zorg. Deze beweging gaat dan ook over ontzorgen, zodat we een toekomstbestendig zorglandschap creëren in deze tijden van stijgende vraag en een dalend aantal professionals. Een uitdagend doel en een rotsvaste overtuiging dat het ons kan en gaat lukken!

  • Inwonersparticipatie
  • Ketenbrede samenwerking
  • Cijfermatige onderbouwing

Noord-Holland Noord Gezond is een plek voor:

  • Overzicht en optimalisatie
  • Data en monitoring
  • Uitvoering coalities
  • Nieuwe ontwikkelingen 

Thema’s

We vormen thema’s om zo de gestelde ambities samen te behalen. De thema’s bestaan uit: Gezond opgroeien, Gezonde leefstijl en leefomgeving, Gezond meedoen naar vermogen, Gezond ouder worden, Beschikbaarheid zorgprofessionals, Digitalisering en technologie.

Organogram

NHNGezond is een solide coördinatietafel, waarbij uitdagingen omtrent gezondheid, welzijn en zorg worden opgepakt door diverse partijen. Onder NHNGezond vallen diverse coalities, op deze website uiteengezet bij thema’s. Bekijk het organogram hieronder.

Het betrekken van bewoners

Hoe blijf je scherp en weet je of de zaken die je achter je bureau bedenkt, ook gaan werken in de praktijk? Soms helpt het om je ‘critical friends’ te laten meedenken!

Eén van de doelstellingen van NHN Gezond is bewoners te betrekken om de gezondste regio van Nederland te worden. NHN Gezond trekt samen met de inwonerraad op. In de inwonerraad zitten inwoners die meepraten, meedoen en meebeslissen binnen Noord-Holland Noord.

De inwonerraad van NHN Gezond stelt kritische vragen om Noord-Holland Noord Gezond scherp te houden. En om ervoor te zorgen dat onze acties helpend zijn voor de regio. De inwonerraad is een klankbord voor de samenwerkingstafel, maar brengt ook zelf belangrijke punten in.