Noord-Holland Noord Gezond

Gezond oud worden

Gezond oud worden

De bevolking in Noord-Holland Noord vergrijst, terwijl het aantal zorgverleners afneemt. Dat vraagt om alternatieve maatregelen en het anders organiseren van onze zorg. Veel ouderen blijven langer thuis wonen. Hoe kunnen we hen, met goede begeleiding vanuit het netwerk rondom de oudere, hier zo goed mogelijk in begeleiden? Noord-Holland Noord bekijkt beschikbare mogelijkheden.

"Als je de dagen niet meer kunt onthouden, maak elk moment dan onvergetelijk"

Kerncijfers

Wat gebeurt er al in de regio?

Programma
Regio
VONK
Noord-Kennemerland
Woonzorgpact
West-Friesland
Van Vergrijzing naar Vernieuwing
Kop van Noord-Holland

Waar richt de coalitie zich op?

Om ons hoofddoel – In 2030 is 65% van de verwachte groei t.o.v. 2020 in een thuissituatie georganiseerd in nauwe samenspraak met het netwerk- te kunnen behalen, zullen vooral enkele cruciale randvoorwaarden moeten worden ingericht.

Hoe gaan we dit doen?

Het aanbrengen van relevante verbinding tussen ‘leidende’ netwerken op het gebied van gezond ouder worden. Primair zijn dit VONK, Van vergrijzing naar vernieuwing en het West Friese Woonzorgpact. Belangrijke randvoorwaarde is het draagvlak bij de drie genoemde netwerken in de subregio’s en het commitment om elkaar te gaan versterken met behoud van subregionale slagkracht. Voor 2023 is de ambitie om gezamenlijk toe te werken naar een jaarplan voor de coalitie Gezond Ouder worden met een concrete vertaling naar de drie subregio’s. 

Inspirerende ontwikkelingen

Lees hier over inspirerende ontwikkelingen en initiatieven in Noord-Holland die erop zijn gericht de gezondheid van inwoners in Noord-Holland te verbeteren. Meer weten? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.