Noord-Holland Noord Gezond

Thema’s

Onze thema's

Noord-Holland Noord Gezond heeft thema’s gekozen om onze ambities te bereiken en thema’s die directe aandacht vragen in onze provincie. De thema’s bestaan uit:

Gezond oud worden

Zorgen voor ouderen en hen actief en gezond houden doen we liefst in de thuissituatie, met aandacht voor het netwerk om de oudere heen.

Gezond opgroeien

Wij willen dat onze jeugd zo gezond mogelijk opgroeit en kansongelijkheid wordt gereduceerd.

Gezonde leefstijl & omgeving

Gezonde leefstijl & omgeving gaat over het bevorderen van een leefwereld die de gezondheid stimuleert.

Beschikbaarheid zorgprofessionals

Zonder professionals geen goede zorg. Wij willen Noord-Holland Noord een aantrekkelijke regio maken voor zorgpersoneel.

Gezond meedoen naar vermogen

Iedereen krijgt de kans om mee te doen. Beperkingen, psychische kwetsbaarheid of financiële middelen staan dit niet in de weg.

Digitalisering & technologie

Innovatie en digitalisering helpen om inzicht te krijgen in de situatie in Noord-Holland Noord en oplossingen te vinden die passen bij de thema’s.