Noord-Holland Noord Gezond

Meedoen naar vermogen

Gezond meedoen naar vermogen

Fysieke, psychische, woonproblemen en de daaruit voortkomende financiële uitdagingen hebben ongemerkt een grote impact op de algehele gezondheid. Mensen met schulden kunnen vaker kampen met fysieke of psychische klachten als gevolg van stress. Bovendien zorgen een stapeling van individuele problemen voor kansongelijkheid. Dit wil NHN Gezond begrijpen en samen aanpakken.

"Laten we beginnen met samenleven!"

Kerncijfers

Wat gebeurt er al in de regio?

In Nederland zijn er initiatieven om het ‘meedoen’ onder diverse doelgroepen te bevorderen. Eén aandachtspunt is de pilot ‘Bestaanszekerheid’ die momenteel in een wijk in Den Haag wordt uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken naar wijken waar hoge zorgkosten worden gemaakt, vaak doordat er financiële uitdagingen spelen. Doel is om de bestaanszekerheid te bevorderen, door zorgen over geld bespreekbaar te maken. Daarvan is Financieel FIT in Den Helder ook een mooi voorbeeld. Hierbij wordt ingezet op financiële veerkracht van inwoners door hen te helpen met praktisch advies en persoonlijke hulp.

Waar richt de coalitie zich op?

Meedoen naar Vermogen richt zich actief op 2 punten:

  • De bestaanszekerheid van inwoners in wijken met hoge zorgkosten bevorderen: hoge zorgkosten worden vaak gemaakt in wijken waarin mensen moeilijk rondkomen. Door betere signalering van problematiek, door juiste verwijzing naar hulp en het voorkomen van onnodige interventies, kunnen we gerichte ondersteuning bieden aan mensen met geldzorgen. Dit voorkomt zorgkosten en stimuleert gezondheid.
  • Welzijn op Recept: personen met problematiek bezoeken vaak de huisarts. Hierdoor wordt de huisarts poortwachter voor het reguleren van passende interventies. De coalitie wil huisartsen voldoende tools geven om tot een ander gesprek te komen om klachten met psychosociale oorzaken vroegtijdig te signaleren en goed te kunnen doorverwijzen.

Hoe gaan we dit doen?

Vanuit het regiobeeld hebben we zicht op waar hoge zorgkosten worden gemaakt. We kiezen een duidelijke aanpak voor de wijken, die schaalbaar is en waarde toevoegt aan de bestaanszekerheid van inwoners. Daarbij kijken we naar best practices in Nederland en de regio en onderzoeken we hoe deze initiatieven binnen Noord-Holland Noord kunnen worden uitgerold. Uiteindelijk doel is om in 2030 de inclusiviteit van mensen met een vorm van (financiële) beperking te laten toenemen met 25%.

Inspirerende ontwikkelingen

Lees hier over inspirerende ontwikkelingen en initiatieven in Noord-Holland die erop zijn gericht de gezondheid van inwoners in Noord-Holland te verbeteren. Meer weten? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.