Noord-Holland Noord Gezond

Inspiratie

Interview met Yntske Zijlstra, bestuurssecretaris GGZ Noord-Holland-Noord

Yntske Zijlstra is betrokken bij Noord-Holland Noord Gezond. Samen met bestuurder Jos Brinkmann, wethouder Marjon van der Ven en gemeente-adviseur Roos Bruin was zij één van de kartrekkers van de coalitie Gezond meedoen naar vermogen. Ze is enthousiast en realistisch over het netwerk dat is en gaat ontstaan.

Inwoners moeten effect merken

“De kracht van Noord-Holland Noord Gezond is dat er verbinding ontstaat en we met elkaar stappen willen gaan zetten om te kijken hoe we onze inwoners kunnen helpen zodat iedereen meedoet naar vermogen. Dat gaat met kleine stapjes, want de projecten die lopen hebben effect op microniveau. Inwoners van wijken, buurten of straten moeten het effect gaan merken.”

Humanitas

In onze coalitie brengen we mensen met elkaar in contact die van toegevoegde waarde zijn binnen het thema ‘meedoen naar vermogen’. We zijn gestart met een kick off en daarin was o.a. een vertegenwoordiger van Humanitas aanwezig. Humanitas is een organisatie die actief is in de schuldhulpverlening. Na afloop was hij aangenaam verrast: hij zag dat hij een bijdrage kan leveren en dat we zijn kennis goed kunnen gebruiken. En hij was blij dat we hem in contact kunnen brengen met die inwoners waar hij van nut kan zijn.”

Regierol

“Het is belangrijk dat de bestuurders van de initiatiefgroep zich aan hun regierol houden zodat de lopende projecten zichtbare impact kunnen creëren voor iedereen. Het doel is om bestaande initiatieven te versterken; de vrees is er soms dat projecten worden overgenomen, maar dat is zeker niet de bedoeling. Dankzij het overleg op bestuurlijk niveau kunnen barrières worden geslecht en succesvolle initiatieven verder worden gebracht. Via Noord-Holland Noord Gezond nemen veel meer mensen kennis van succesvolle projecten en leren we van en met elkaar.”

Deel dit bericht