Noord-Holland Noord Gezond

Beschikbaarheid zorgprofessionals

Beschikbaarheid professionals

Voor het verlenen van goede, passende zorg, zijn onze zorgverleners van groot belang. Zeker gezien de toenemende de vergrijzing en de afname van mantelzorgers in de komende jaren. Daarom wil Noord-Holland Noord Gezond deze regio een aantrekkelijke regio maken voor zorgprofessionals, zodat de beschikbaarheid van zorg gewaarborgd blijft. Dit doen we door onder andere ruimte te geven voor professionele ontwikkeling zodat de zorgprofessional in positie kan komen.

"Zorg is tijd nemen"

Waar richt de coalitie zich op?

Landelijk wordt Noord-Holland Noord gezien als de regio waar naar verwachting te grootste personeelstekorten zichtbaar worden. In 2030 zal naar verwachting het personeelstekort gestegen zijn naar 5700 medewerkers, dit komt met name door de combinatie van krimpende beroepsbevolking en vergrijzing. De verdeling van moeilijk vervulbare vacatures per sector vind je hieronder. Voor meer facts and figures kijk op de Sigra database.

Hoe gaan we dit aanpakken?

In samenwerking met ZWplus, het platform voor zorg en welzijn in Noord-Holland Noord staan we voor deze opgave. ZWplus staat voor de instroom en het behoud van voldoende en kwalitatief goed geschoolde zorg- en welzijnsprofessionals voor de regio en het hen kunnen laten meebewegen met de transities. Voor een overzicht van de regionale activiteiten rondom arbeidsmarkt bekijk het overzicht hieronder.

Positie
GGZ
Gehandicaptenzorg
VVT
Ziekenhuizen
Jeugdzorg/welzijn
Eerstelijn/overig
1
Verpleegkundige / verpleegkundig specialist
Begeleider
Verzorgende-IG
Gespecialiseerd verpleegkundige
Pedagogisch medewerker
Huisarts
2
Psychiater
Verpleegkundige
Verpleegkundige
Verpleegkundige
Schuldhulpverlener
Doktersassistent
3
Begeleider
Assistent begeleider
Helpende
Anesthesiemedewerker
Gedragsdeskundige / psycholoog
Arts Maatschappij + Gezondheid
4
GZ-psycholoog
Verzorgende-IG
Psycholoog
Operatieassistent
Gezinsmanager

Inspirerende ontwikkelingen

Lees hier over inspirerende ontwikkelingen en initiatieven in Noord-Holland die erop zijn gericht de gezondheid van inwoners in Noord-Holland te verbeteren. Meer weten? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.