Noord-Holland Noord Gezond

Inspiratie

Afronding opstartfase beweging Mentale Gezondheid voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen

Begin mei 2022 is een start gemaakt met de beweging naar meer mentale gezondheid voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen in Noord-Holland Noord door GGD Hollands Noorden in samenwerking met GGZ NHN onder de vlag van focuslijn Gezond Opgroeien van Noord-Holland Noord Gezond. Een belangrijke ontwikkeling, want het gaat minder goed met de mentale gezondheid van jongeren in onze regio. Dat is deels een gevolg van de coronapandemie, maar ook de huidige maatschappij legt de nodige druk op onze jeugd.

Ecosysteem

Tijdens de opstartfase van de beweging zijn door Meike Hornstra diverse inventariserende gesprekken gevoerd met betrokken partijen, zorginstellingen, scholen, maar ook met jongeren zelf. Tijdens deze gesprekken is gezamenlijk besloten om in te zetten op het zichtbaar maken, verbinden en versterken van activiteiten en initiatieven in de regio die kansrijk zijn. Samenwerking in een ecosysteem is daarbij een belangrijke voorwaarde.

  • In West-Friesland werd gekozen voor een integrale aanpak voor scholen in het voortgezet onderwijs.
  • In de Kop van Noord-Holland werden 3 werkgroepen gevormd en vonden 3 bijeenkomsten plaats om kansrijke initiatieven op te pakken.
  • In Noord-Kennemerland vond een ontwerpsessie plaats om regionale initiatieven beter aan elkaar te verbinden.

Eindrapportage fase 1

De opbrengsten van het eerste jaar zijn weergegeven in een eindrapportage, waarin ook aanbevelingen zijn geformuleerd voor het vervolg van de beweging. Meike Hornstra heeft het stokje overgedragen aan Annelijn de Ligt en Tineke Booms.

Deel dit bericht