Noord-Holland Noord Gezond

Inspiratie

Dialoogsessie Mentale veerkracht van kinderen

Op 5 februari kwamen ouders, zorgprofessionals en onderwijsprofessionals bij elkaar om deel te nemen aan de tweede dialoogsessie ‘Mentale veerkracht van kinderen’. Aan de hand van casuïstiek werd vanuit verschillende perspectieven nagedacht over een goede begeleiding van  basisschoolkinderen, zodat zij mentaal veerkrachtig zijn en blijven. 

Een mooi voorbeeld van domeinoverstijgende samenwerking. “De context van een kind is bepalend. Het is belangrijk meer aandacht te besteden aan het versterken van de omgeving van kinderen”, stelt Janneke Oosterman directeur bestuurder Samenwerkingsverband PPO-NK. Daarin spelen alle aanwezige partijen een rol. 

Lees het verslag van deze dialoogsessie hieronder. 

Deel dit bericht