Noord-Holland Noord Gezond

Inspiratie

Update coalitie Gezond Opgroeien (september 2023) – Mentaal welbevinden Jeugd en Jongvolwassenen

Sinds mei 2022 wordt er hard gewerkt om aan het mentaal welbevinden van Jeugd en Jongvolwassenen binnen de regio Noord-Holland Noord vanuit de coalitie Gezond Opgroeien. GGD Hollands Noorden heeft samen met GGZ NHN de handen ineen geslagen om jongeren eerder te behoeden voor mentale problemen, zoals stress of depressieve gevoelens. De coalitie deelt hieronder een update over de genomen stappen tot nu toe:

 

Waarom is er gekozen voor het thema Mentaal welbevinden onder jeugd en jongvolwassenen?

 

De laatste cijfers vanuit de (Corona) gezondheidsmonitor jongvolwassenen (april 2023) laten zien dat we hierin een belangrijke taak hebben met elkaar. De stress onder jongvolwassenen neemt toe. Vier op de tien jongvolwassenen ervaart vaak of heel vaak stress. Bovendien is dat bijna twee keer zo vaak het geval bij mannen dan bij vrouwen. In alle leeftijdscategorieën (16 en 17 jaar, 18 t/m 20 jaar en 21 t/m 25 jaar) ervaren jongvolwassenen ongeveer even vaak stress. Het aantal jongvolwassenen dat stress ervaart is afgelopen jaren toegenomen: in 2017 voelde iets minder dan 30% zich (heel) vaak gestrest. School of studie, werk en de eisen die jongvolwassenen aan zichzelf stellen, worden genoemd als belangrijke bronnen van stress. Jongvolwassenen voelen zich vaak eenzaam Bijna twee derde van de jongvolwassenen is eenzaam en ruim een kwart voelt zich ernstig eenzaam.

 

Deze cijfers laten zien dat we met dit onderwerp aan de slag moeten. Ook al lijkt het onderwerp wat achterhaald, nu Corona ver achter ons ligt. In gesprek met jongeren, leraren en ouders blijken de mentale effecten van de lockdowns nog altijd voelbaar en is de impact groot. Daarom belangrijk dat we hier oog voor hebben.

 

Lees het volledige rapport hier.

 

Waar zijn jullie binnen de coalitie mee bezig op dit moment?

 

Op dit moment zijn we door vele personele wisselingen bezig om de nieuwe collega’s snel op vlieghoogte te brengen. In de week van 11 september zijn er verschillende bijeenkomsten (GGZ/GGD/Gemeenten) om de stand van zaken door te nemen. De afgelopen tijd is veel geïnvesteerd in de samenwerking met het Samenwerkingsverband (scholen) en met gemeenten om Mentale Gezondheid op te nemen als belangrijk thema in de gemeentelijke regioplannen vanuit het GALA.

 

Hoe ziet de planning tot eind 2023 eruit?

 

Wij zullen eind 2023 gebruiken om te herijken en om te kijken waar we verder op in willen zetten in de drie subregio’s in Noord-Holland-Noord. Uiteraard zullen we onze inwonerraad voor input bij de planvorming betrekken.

 

Is de coalitie op koers om de doelstelling per 2030 te halen?  

Wij ervaren veel meer samenwerking rondom het thema Mentale Gezondheid Jeugd en Jongvolwassen. Doordat we elkaar beter weten te vinden en goede voorbeelden en ideeën sneller met elkaar uitwisselingen in samenwerking met de doelgroep zelf worden er mooie stappen gezet.

 

Hoe is de betrokkenheid van de inwoners / inwonerraad ingericht?

 

De inwonerraad wordt op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen en praat mee op bestuurlijk niveau. In deze coalitie worden jongeren bovendien actief betrokken om mee te denken over interventies die kunnen bijdragen aan hun mentale gezondheid.

 

Zijn er specifieke voorbeelden van hoe de inbreng van de inwoners wordt gebruikt in de coalitie?

 

Bij verschillende besprekingen van de coalitie(s) worden jongeren en inwoners uitgenodigd en om input gevraagd. Wij hopen dat we nog een paar jongeren aan de inwonerraad kunnen toevoegen in de nabije toekomst.

 

Waar zijn jullie als coalitie het meest trots op?

 

De verbeterde samenwerking in de regio rondom Mentale Gezondheid. Er is natuurlijk nog veel winst te behalen, maar de coalitie geeft ons gelegenheid in kaart te brengen wat er nu al wordt gedaan op het gebied van mentale gezondheid voor jongeren en waar eventuele gaten zitten. Door te inventariseren wat kansrijk is en waar extra op moet worden ingezet, hopen we daadwerkelijk een groot verschil te maken op de lange termijn.

 

Deel dit bericht