Noord-Holland Noord Gezond

Westfriese Woonzorgpact

Westfriese Woonzorgpact

Zeven gemeenten, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties in West-Friesland werken samen om langer thuis wonen op een goede manier te kunnen (blijven) realiseren voor kwetsbare ouderen. Afspraken hierover zijn vastgelegd in het Westfries WoonZorgPact (WFWZP). Een belangrijk onderdeel van de aanpak is de ontwikkeling van nieuwe, passende woonvormen voor ouderen. 

De 7 gemeenten van Regio Westfriesland zijn: Hoorn, Medemblik, Enkhuizen, Drechterland, Opmeer, Stede Broec en Koggenland.

'Samenwerken is een voorwaarde om de zorg toegankelijk te houden voor de groeiende groep ouderen in onze regio.'

Frido Kraanen, bestuurder Omring en voorzitter WFWZP

Door verschillende landelijke ontwikkelingen wordt het steeds moeilijker toegankelijke en betaalbare zorg te blijven bieden. Er is sprake van een vergrijzingsgolf, krapte op de arbeidsmarkt, complexer wordende zorg en kwetsbare ouderen die steeds langer thuis wonen. De woonzorgopgave is groot, in heel Nederland maar zeker ook in West-Friesland. Tot 2030 zal de groep inwoners van 75 jaar en ouder hier met ongeveer 55% groeien. Landelijk is dat 40%.

Samenwerken is een randvoorwaarde

Om de woonzorgopgave aan te pakken hebben de zeven  gemeenten van Regio Westfriesland, zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties, huisartsen én burgerinitiatief Zorg Zoals de Westfries het Wil, de handen ineen geslagen en het Westfries WoonZorgPact (WFWZP) gesloten. Hierbij aangespoord door zorgverzekeraar/zorgkantoor VGZ.

Frido Kraanen: ‘In West-Friesland ligt de groei van het aantal ouderen een stuk hoger dan in de rest van Nederland. De uitdaging is daarom groot, want als we deze opgave niet in samenhang  aanpakken zijn de gevolgen groot. Samenwerken is dus geen keuze, maar een randvoorwaarde. Dat we die opgave met verve aangaan, mag de West-Friese bevolking van ons verwachten. Het helpt enorm dat we met het WFWZP één coördinatiepunt hebben georganiseerd voor alle gemeenten en betrokken organisaties.’

Aanpak in drie delen

De aanpak van het WFWZP bestaat uit drie delen. Als eerste wil het WFWZP inwoners ervan bewust maken dat de omstandigheden rond gezond oud worden er anders uit gaan zien. Het aantal huisartsen neemt af en een plek krijgen in een verpleeghuis wordt steeds lastiger. Door inwoners van 60 jaar en ouder hierover goed te informeren, kunnen ze zich op tijd voorbereiden op het wonen straks.

Als tweede zet het WFWZP op een rij hoe én met welke initiatieven ouderen langer thuis kunnen wonen. Denk aan het opzetten van een netwerk rondom de inwoner om op terug te vallen en waar een hulpvraag kan worden neergelegd.

Als laatste gaat het over de ontwikkeling van nieuwe woonvormen waardoor ouderen langer thuis kunnen wonen. De eigen woning is namelijk veelal niet geschikt voor het leveren van (zware) zorg of staat niet in een goede omgeving.

Aanpak in drie delen

De aanpak van het WFWZP bestaat uit drie delen.

Als eerste wil het WFWZP inwoners ervan bewust maken dat de omstandigheden rond gezond oud worden er anders uit gaan zien. Het aantal huisartsen neemt af en een plek krijgen in een verpleeghuis wordt steeds lastiger. Door inwoners van 60 jaar en ouder hierover goed te informeren, kunnen ze zich op tijd voorbereiden op het wonen straks.

Als tweede zet het WFWZP op een rij hoe én met welke initiatieven ouderen langer thuis kunnen wonen. Denk aan het opzetten van een netwerk rondom de inwoner om op terug te vallen en waar een hulpvraag kan worden neergelegd.

Als laatste gaat het over de ontwikkeling van nieuwe woonvormen waardoor ouderen langer thuis kunnen wonen. De eigen woning is namelijk veelal niet geschikt voor het leveren van (zware) zorg of staat niet in een goede omgeving.

Zelfstandig geclusterde woningen vlakbij voorzieningen

Het WFWZP bracht in kaart hoeveel en wat voor passende (zorg)woningen er per gemeente gebouwd moeten worden. Simone Visser-Botman, wethouder gemeente Drechterland: ‘Mensen blijven langer thuis wonen. Dat vraagt om geschikte woningen bij een toenemende zorgvraag. Denk aan technologische ondersteuning (zoals automatische deuropeners), brede deuropeningen waar een rolstoel doorheen kan en voldoende ruime badkamers. Soms lukt het om de huidige woning aan te passen, soms ook niet. Daarom zijn extra woningen nodig voor deze groep mensen. De woningen staan het liefst dicht bij voorzieningen zoals een supermarkt. Deze hebben niet alleen een sociale functie (ontmoetingsplek) maar zorgen er ook voor dat mensen zichzelf kunnen redden en regie kunnen behouden. Dit helpt ouderen vitaal te blijven.’ 

Nieuwbouw en transformatie bestaande complexen

Cees Tip, bestuurder Intermaris en lid WFWZP: ‘We schatten in dat er in 2030 ca. 2200 geclusterde en geschikte woningen voor ouderen nodig zijn. Daar is snel nieuwbouw voor nodig. Want transformatie van de bestaande complexen is niet genoeg. Haast is geboden omdat aan nieuwbouw vaak een langdurig proces vooraf gaat en er geen tijd te verliezen is.’


Na 2030 wordt de opgave groter. Daarom is het van belang om regionale ontwikkelingen te blijven volgen en hierop in te spelen.

Achtergrondinformatie regionale ontwikkelingen

In Nederland worden we geconfronteerd met veel oudere mensen, vooral in de regio West Friesland. Tussen 2021 en 2030 zal het aantal mensen van 75 jaar en ouder in Nederland met ongeveer 40% toenemen, maar in West Friesland zal deze groep met ongeveer 55% groeien. Dit zorgt voor belangrijke vragen over zorg, welzijn, hulp en huisvesting voor ouderen. Het is onmogelijk om de benodigde voorzieningen evenredig te laten groeien vanwege een afname van jongere mensen (ontgroening) en de wens om zorgkosten onder controle te houden. Ook valt op dat het aantal huishoudens in West-Friesland met meer dan 6.000 toeneemt, voornamelijk door ouderen boven de 75 jaar (ongeveer 6.600 extra huishoudens), terwijl het aantal huishoudens met jongere mensen daalt met ongeveer 700. Het is dus erg belangrijk om passende oplossingen te vinden voor de veranderende woonbehoeften.

Meer informatie

Het WFWZP komt voort uit het initiatief Gezond Oud Worden binnen Noord-Holland Noord Gezond (NHN Gezond). Binnen dit initiatief houden de samenwerkingsverbanden VONK (Vitaal Oud in Noord-Kennemerland) in de regio Noord Kennemerland en VVNV (Van Vergrijzing naar Vernieuwing) in de kop van Noord-Holland zich bezig met dezelfde opgaven. De ambitie is om de gezondste regio van Nederland te worden!