Noord-Holland Noord Gezond

Inspiratie

Visiemiddag ‘Mentaal gezonder in de buurt met zelfregie en herstel’ op 19 september

De Hoofdzaak organiseert een visiemiddag Mentaal Gezonder in de buurt met zelfregie en herstel op 19 september.

We weten dat de vraag naar ondersteuning en hulp bij psychische vragen snel stijgt, dat het aantal medewerkers in hulp en zorg juist daalt, de wachtlijsten voor behandelingen onhoudbaar lang worden en de kosten voor mentale hulp en zorg blijven stijgen. Het moet dus anders; voor de mensen met een psychische kwetsbaarheid en voor de samenleving om hier goed mee om te gaan. 

We zoeken oplossingen in het mensen leren weerbaarder te worden en in het vroeg en dichtbij opvangen van vraag naar ondersteuning. Liefst zoveel mogelijk door inzet van eigen- en samen-kracht en in goede samenwerking met de hulp- en zorg dicht in de buurt. Het Trimbos-Intituut schreef er eerder dit jaar met ‘GGZ uit de Knel’ een interessant adviesrapport over.

Landelijk zijn veel ogen daarbij nu ook gericht op zelfregie- en herstel organisaties zoals De Hoofdzaak, waar met inzet van vrijwilligers en ervaringsdeskundigheid laagdrempelig ondersteuning en ontwikkelruimte wordt geboden. In het in 2022 afgesloten Integrale Zorg Akkoord (IZA) is opgenomen dat er een landelijk dekkend netwerk van deze Z&H-organisaties moet komen, welk plan nu wordt uitgewerkt. 

Graag verkennen we op 19 september met u hoe we de zelfregie- en herstelaanpak verder kunnen ontwikkelen, in relatie tot de bredere inzet van ondersteuning en hulp in wijken en dorpen. 

Doelen van de middag:

  • Afstemming over de stand van zaken én perspectieven als het gaat om de ondersteuning bij psychische kwetsbaarheid dicht in de buurt.
  • Toelichting en bespreking van de huidige en mogelijke rol van zelfregie- en herstel-initiatieven daarbij.
  • Hoe versterken we elkaar in het sociale domein van zorg en welzijn?
  • Bepaling van mogelijke eerstvolgende stappen die we lokaal en regionaal kunnen zetten voor gewenste verdere ontwikkeling, aansluitend bij wat er al loopt. 

Ter inspiratie verwachten wij:

  • Het Trimbos Instituut dat zal vertellen over bevindingen en aanbeveling uit ‘Ggz uit de Knel
  • Vertegenwoordiging van het TEAM ED en de gemeente Amsterdam over resultaten en ‘lessons learned’ uit ‘W in de Wijk’ (voorheen ‘GGZ in de Wijk’), een succesvol samenwerkingsinitiatief van welzijn, gemeente, zelfregie en herstelinitiatief en GGZ. 
  • Medewerkers van De Hoofdzaak met wensen en ideeën voor ‘Mentaal gezonder dicht in de buurt’ 

Voor wie?

Voor beleidsadviseurs, wethouders en raadsleden van gemeenten, inwoner- en deelnemersvertegenwoordigers, ervaringsdeskundigen, leidinggevenden en medewerkers vanuit hulp- en zorgorganisaties ‘in de buurt’ in Noord-Holland-Noord.

Denk je mee?

Wij nodigen je van harte uit mee te denken en praten op 19 september 2023, in Wijkcentrum Overdie in Alkmaar, van 12.00 tot 16.30 (inclusief een broodje en contact vooraf).

Reserveer dus deze middag alvast in je agenda en schrijf je in!

Deel dit bericht