Noord-Holland Noord Gezond

Inspiratie

Pilot met platform Zorgdomein helpt huisartsen eenvoudig aan digitaal advies vanuit GGZ NHN

Huisartsen vragen GGZ Noord-Holland-Noord regelmatig om advies over de behandeling van hun patiënten. Om dit arbeidsintensieve proces te versoepelen loopt er sinds november 2023 een pilot. Via het platform zorgdomein kan eenvoudig digitaal advies worden ingewonnen. Yntske Zijlstra, bestuurssecretaris GGZ NHN en projectleider pilot Consultatie Huisartsen legt uit wat er afgelopen maanden is gebeurd.

Yntske vertelt over de pilot die half november 2023 van start ging met 3 bij Vicino aangesloten huisartsen in Noord-Kennemerland, West-Friesland en de Kop van Noord-Holland. “Het is een weerbarstig proces. In de eerste twee weken waren er 7 consultaties en bij elke consultatie ging er iets mis met name in de techniek. Maar daarvoor is het een pilot; er mag nog van alles misgaan, zodat we kunnen aanscherpen en verbeteren.”

Voordelen voor cliënt, huisarts en ggz-behandelaar

“Normaal gesproken komt informatie over de geestelijke gezondheid van de patiënt via verschillende systemen bij GGZ NHN binnen. In deze pilot verloopt de consultatie via één platform, namelijk Zorgdomein. Het aanhouden van één platform geeft administratieve lastenverlichting. GGZ NHN hoeft een cliënt niet meer in te schrijven en de huisarts krijgt de informatie meteen in zijn HIS. Bovendien betaalt de patiënt geen eigen risico omdat er geen inschrijving plaatsvindt in een ggz-instelling.”

Twee soorten consultaties
Er zijn twee vormen van consultatie mogelijk: een meedenkconsult en een meekijkconsult. In het Integraal ZorgAkkoord (IZA) zijn deze twee benoemd als consultatievormen die alle GGZ-instellingen kunnen gaan inregelen. Bij een meedenkconsult brengt de huisarts een casus in, via Zorgdomein. GGZ beantwoordt die vraag telefonisch of direct via het platform. Een andere mogelijkheid is dat de huisarts in Zorgdomein vraagt of we de cliënt een keer willen zien, bijvoorbeeld als de medicatie ingesteld of aangepast moet worden. In dat geval spreken we van een meekijkconsult. Dit vraagt om goede afstemming en communicatie met de huisarts en inrichting in het platform van Zorgdomein. In de regel wordt er binnen drie dagen op dit verzoek gereageerd.

Uitdagingen

Het werken via een digitaal systeem brengt nog de nodige technische uitdagingen met zich mee. “Zorgdomein heeft een teleconsultatiefunctie, maar die is ingericht op algemene ziekenhuizen. Het blijkt dat dit nogal verschilt met onze consultatievorm. Een enkel gesprek met de huisarts over een klant, dat is geen probleem. Wij kunnen het advies dan bij de huisarts via zorgdomein direct in het HIS laten tonen. Meerdere gesprekken voeren over dezelfde cliënt is lastiger. In het systeem is nu nog geen ordeningsmogelijkheid, zodat het lastig is een patiënt terug te vinden in het systeem. Dat betekent dat het systeem nog moet worden aangepast om deze pilot goed te implementeren. Dit wordt momenteel met Zorgdomein besproken.”

Oude gewoontes

“We leren dat behandelaars bij een adviesaanvraag de klant graag willen zien, omdat praten over de cliënt niet altijd genoeg is. Maar het is de vraag of dat altijd nodig is. Als we vaker consultaties doen, kan de GGZ niet elke patiënt zelf zien. De huisarts blijft hierop in de lead. Maar dit levert wel interessante gesprekken op over de definitie van consultatie en de verwachtingen over en weer.”

GGZ NHN is één van de eerste instellingen die de consultatie van Zorgdomein inregelt. “Onze behandelaars zijn enthousiast en de huisartsen ook! Het systeem wordt inmiddels ook gebruikt door huisartsen die niet aan de pilot meedoen. Als zij het knopje aanklikken, dan weten ze ons gewoon te vinden. En dat doet recht aan het motto van deze pilot: ‘we vinden elkaar goed!’”

Deel dit bericht