Noord-Holland Noord Gezond

Inspiratie

Inwonerraad denkt actief mee over concrete uitvoering plannen voor optimale gezondheid inwoners Noord-Holland Noord

Sinds de oprichting van Noord-Holland Noord Gezond maakt een zeer belangrijke doelgroep onderdeel uit van alle coalities die onder de vlag van de coördinatietafel zijn gevormd: de inwoners. Door actief mee te denken en input te geven op verschillende onderwerpen, worden de interventies vanuit NHN Gezond nóg nadrukkelijker toegespitst op dat wat de inwoners van onze regio wensen en willen.

 

Elke inwoner een eigen aandachtsgebied

Sinds de oprichting van NHN Gezond, zijn de leden van de inwonerraad van NHNG actief aan de slag gegaan. Veel leden van de inwonerraad hebben één van de coalities als aandachtgebied. Opvallend is dat het merendeel van de leden opmerkt dat zij vanaf de eerste bijeenkomst van een coalitie input kunnen leveren en meedenken op de verschillende zorg- en gezondheidsvraagstukken die in Noord-Holland Noord spelen.

 

Betrokken

De inwonerraad wordt bovendien betrokken bij bestuurlijke besluiten en regionale en landelijke bijeenkomsten. Ook bij de presentatie van het Integraal Zorgakkoord door VGZ op 5 april was de inwonerraad aanwezig, evenals bij de brede bestuurlijke bijeenkomst op 30 mei jl. Zo blijven zij goed geïnformeerd en betrokken.

 

Gedeelde zorg

Een gedeelde zorg van de inwoners uit de inwonerraad is het zorgen voor verbinding tussen alle ‘tafels’. Er zijn veel samenwerkingsverbanden. Het gevoel heerst dat zaken dubbelop gebeuren. Op verschillende plaatsen in de regio houden organisaties zich bezig met vergelijkbare zaken. “Het gaat om samenwerken en zorgen voor de juiste verbinding onderling”, aldus een van de leden van de inwonerraad. “De vraag is hoe we dit kunnen realiseren.” Alle inwoners delen de hoop dat NHNG van concrete plannen naar uitvoering kan komen. Daarom blijven zij aangeven wat er van belang is voor de inwoners van Noord-Holland Noord.

 

Deel dit bericht