Noord-Holland Noord Gezond

Inspiratie

VONK, VVNV & WFWZP verbinden wonen, zorg en welzijn

De drie tafels Vitaal Oud Noord-Kennemerland (VONK), Van Vergrijzing Naar Vernieuwing (VVNV) in de Kop van Noord-Holland en het Westfries Woonzorgpact (WFWZP) houden zich alle drie bezig met gezond oud worden in hun regio. Daarbij zoeken de programma’s de verbinding tussen wonen, zorg en welzijn door domein overstijgend samen te werken. Zowel met elkaar als met de gemeente, de eerstelijns, sportverenigingen, sociaal domein, welzijn en inwoners van de regio. 

Elkaar versterken

De drie tafels streven er naar dat ouderen langer vitaal thuis kunnen blijven wonen, of nabij een woon(zorg)voorziening met behoud van eigen regie en netwerk. Caroline Kooijman, programmamanager Van Vergrijzing naar Vernieuwing licht toe: “Vanuit samenwerken, kunnen we een plek creëren waar wonen, zorg en welzijn bij elkaar komen, omdat mensen zelf de touwtjes in handen hebben. We versterken elkaar via onze netwerken en blijven altijd in contact.”

Visual

Via een visual hebben de drie tafels hun beoogde doelen en werkproces weergegeven. 

Deel dit bericht