Noord-Holland Noord Gezond

Inspiratie

Versterking samenwerking tussen huisartsen en sociaal domein: Welzijn op Recept Den Helder wordt uitgebreid!

Dinsdag 26 maart, vond de Kick-off bijeenkomst voor de opschaling van Welzijn op Recept in Gemeente Den Helder plaats. Ruim een jaar geleden op 26 januari 2023 zetten huisartsenpraktijk Huisartsenpraktijk Het Middenschip, welzijnsorganisatie MEE & de Wering, de gemeente Den Helder, HKN Huisartsen en ZONH hun handtekeningen onder de pilot van het project ‘Welzijn op Recept’.

Actief en gezond blijven

Huisartsenpraktijk Het Middenschip en welzijnsorganisatie MEE & de Wering hebben de handen ineengeslagen om in gezamenlijkheid mensen te helpen die zich regelmatig bij de huisartsenpraktijk melden met klachten. De doelgroep blijkt zeer divers, maar gaat in gemeente Den Helder vooral om volwassenen met een laag welbevinden, samenhangend met psychosociale problematiek. Na verwijzing vanuit de huisartsenpraktijk, maakt de welzijnscoach een afspraak met de inwoner om op zoek te gaan naar passende oplossing. Dit kunnen activiteiten in de buurt zijn, die aansluiten bij de interesses van de inwoner. Zoals een oude of nieuwe hobby oppakken, nieuwe mensen ontmoeten, bewegen of vrijwilligerswerk. Het doel is dat mensen, door mee te doen aan deze activiteiten, zelf actief hun gezondheid en welzijn verhogen.

Resultaten vanuit de pilot

De resultaten mogen er zijn, want er zijn meer recepten uitgeschreven dan vooraf ingeschat. Vanuit het landelijk kennisinstituut wordt er uitgegaan van 13 recepten op jaarbasis, bij Huisartsenpraktijk Het Middenschip zijn het ongeveer 25 aanmeldingen in 10 maanden tijd geweest. Welzijn op Recept blijkt een fijne toevoeging voor de zorgverleners waarbij vindbaarheid, vaste aanspreekpunten en heldere terugkoppeling als zeer prettig worden ervaren. Zowel huisartsen en de welzijnscoach zijn erg te spreken over de versterkte samenwerking.

Vervolg Welzijn op Recept gemeente Den Helder

Naast huisartsenpraktijk Het Middenschip starten 7 van de 14 huisartsenpraktijken in Den Helder met Welzijn op Recept. De ambitie van de samenwerkingspartners is dat alle huisartsenpraktijken in 2024 toegang krijgen tot Welzijn op Recept.

Deel dit bericht