Noord-Holland Noord Gezond

Van Vergrijzing naar Vernieuwing

Van Vergrijzing naar Vernieuwing

In het zorgveld werken we samen met alle betrokken partijen; van gemeente tot zorgverzekeraar en van (specialistische) zorgverlener in de ouderenzorg tot welzijnspartijen. Samen gaan  we voor passende en toegankelijke zorg voor ouderen met het beschikbaar personeel.  Dit kan door enerzijds realisatie van passende woningen en anderzijds door inzet op het langer vitaal ouder worden. 

Het programma van Vergrijzing naar Vernieuwing heeft de ambitie om te komen tot een  maatschappelijke beweging met optimaal gebruik van beschikbare middelen. Dat betekent dat los van welke financiering of beschikbare gelden, initiatieven kunnen worden opgenomen in het jaarplan die een actieve bijdrage leveren aan de maatschappelijke transitie naar vitaal oud worden. 

“Dit is een mooie stap naar een gedragen transitie”,
– Caroline kooijman netwerkondersteuner VVNV