Noord-Holland Noord Gezond

Inspiratie

Vacature Inwonerraad NHN Gezond

Wie weet beter hoe we onze regio de gezondste regio van Nederland kunnen maken, dan jij als inwoner? We hebben te maken met vergrijzing en er is krapte op de arbeidsmarkt. Er zijn ondertussen wel volop plannen om de omslag te maken van ziekte naar gezondheid, van problemen oplossen naar problemen voorkomen. Maar we hebben meer inspraak nodig. Daarom is begin 2023 de Inwonerraad NHNG opgericht. Een uniek concept in Nederland om inspraak van burgers te realiseren. Wil je inhoudelijk bijdragen en inzicht krijgen in grote maatschappelijke veranderingen? Dan is de inwonerraad misschien wel wat voor jou.

In 2023 heeft de Inwonerraad al mooie dingen bereikt: de leden van de Inwonerraad sloten aan bij de coalities uit NHNG, droegen bij aan het vormgeven van regionale initiatieven, brachten belangrijke ontwikkelingen en zorgen vanuit de inwoners onder de aandacht van het bestuur, kwamen samen in kwartaalbijeenkomsten en leverden een bijdrage aan belangrijke regionale documenten waaronder het Regiobeeld en het Regioplan. Bovenal zorgde de Inwonerraad voor verbinding tussen de professionals en de inwoners, en tussen de bestuurlijke opgave en het bewonersperspectief.

Als lid van de Inwonerraad krijg je een uniek inkijkje in de vorm van samenwerking op tactisch en strategisch niveau.

Wie zoeken we?

We zijn op zoek naar versterking van de huidige Inwonerraad. In het specifiek zoeken we mensen met affiniteit voor de volgende thema’s en/of doelgroepen:

 • Gezond (en veilig) opgroeien. Werk jij bijvoorbeeld met (jonge) kinderen, of ben je ouder van (jonge) kinderen?
 • Gezonde leefstijl en leefomgeving. Gezondheid is een belangrijk thema voor NHNG, denk hierbij aan thema’s zoals voeding en beweging, maar ook stoppen met roken en alcohol- en middelengebruik.
 • Mentale fitheid / mentale gezondheid. Mentale problematiek in de regio neemt toe. Wij zoeken leden die hier zelf mee te maken hebben (gehad), bijvoorbeeld als ervaringsdeskundige, naaste of vanuit je werk of werkverleden.
 • Gezonde en aantrekkelijke arbeidsmarkt. De regio vergrijst. Hierdoor neemt de zorgvraag toe, maar ook het arbeidsmarkttekort. Wij zoeken daarom ook leden die ideeën hebben en willen meedenken over het behouden en creëren van een gezonde en aantrekkelijke arbeidsmarkt in de regio.

Wat ga je doen?

 • De Inwonerraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. Samen met de andere leden van de Inwonerraad ben je een klankbord voor de samenwerkingstafel, en breng je ook zelf belangrijke punten in.
 • Elk lid van de inwonerraad functioneert binnen een van de door NHNG ingestelde coalities. Op die manier positioneren we inwoners op een unieke manier binnen de regio waarmee je invloed hebt op het besluitproces.
 • Als lid van de inwonerraad draag je bij aan de te nemen besluiten zonder dat je verantwoordelijkheid draagt voor de genomen besluiten.
 • Als lid van de inwonerraad ben je bereid om namens de inwonerraad contacten te leggen met raden of organisaties buiten je eigen gebied.
 • Je levert een actieve bijdrage aan het laten horen van de stem van de inwoner. Niet over de inwoners praten maar juist mét;
 • Ieder wartaal is er een overleg op locatie met de andere leden van de inwonerraad. Tussendoor is er digitaal contact, op eigen initiatief. De vorm en frequentie van het overleg in coalities verschilt per coalitie en wordt nog bepaald.

Vaardigheden

Om te functioneren als lid van de Inwonerraad NHNG verwachten wij een aantal belangrijke vaardigheden:

 • Je beschikt over de benodigde vergadertechnieken, zowel mondeling als digitaal. Je bent in staat de standpunten goed en duidelijk over te brengen;
 • Je hebt affiniteit met het zorgdomein, leefstijl, preventie en/of positieve gezondheid;
 • Je hebt ervaring met grote projecten of vindt het leuk om deze kennis op te doen;
 • Je bent opbouwend kritisch en denkt graag mee over ontwikkelingen binnen het zorg- en welzijnsdomein;
 • Je bent een verbinder en weet je netwerk goed in te zetten.

Competenties

 • Je werkt graag samen;
 • Je bent in staat om hoofd- en bijzaken te onderscheiden;
 • Je kunt genuanceerd jouw standpunten inbrengen;
 • Je bent digitaal vaardig en wil graag kennis delen.

Beloning

Je voert je werkzaamheden uit als vrijwilliger en vragen je om tijd te investeren in het bijwonen van fysieke en digitale vergaderingen, het voorbereiden van deze vergaderingen en het opstellen van nota’s. Hiervoor krijg je een maandelijkse vergoeding van €150,-.   

Neem contact op

Heb je interesse in de functie? Of zou je nog vragen willen stellen? Neem dan contact op met Noord-Holland Noord Gezond via info@nhngezond.nl.

Deel dit bericht