Noord-Holland Noord Gezond

Inspiratie

Stefan Kroese, RvB van Noordwest Ziekenhuisgroep: ‘Omslag van ziektebestrijding naar gezondheid’

Stefan Kroese (raad van bestuur Noordwest Ziekenhuisgroep) weet waar hij naar toe wil met Noord-Holland Noord Gezond (NHNG). Hij ziet een belangrijke mijlpaal over een aantal jaar. “Het zou zo moeten zijn dat je dan met elkaar helder hebt in welke fase je een inwoner van Noord-Holland Noord begeleidt in zijn traject. Om te beginnen met een gezonde start: vanaf de conceptie tot 1000 dagen erna. Wij kunnen als zorgpartners beter weten wie wat doet daarin. Dit kunnen wij ook invullen voor de andere levensfases en zo ontstaat er een totaalplaatje. Dat wil je graag hebben, want dan kun je zien of alles goed is belegd.”

Omslag
Noord-Holland Noord Gezond is bij uitstek de plek om dit in kaart te brengen. “Ik zie NHNG als een beweging vanuit verschillende zorgpartijen, gestart in Noord-Holland Noord, om de omslag van ziektebestrijding naar gezondheid te gaan maken”, licht Kroese toe. “Daar speelt preventie een belangrijke rol in. Als we de levensloop in beeld hebben en de rol van de verschillende organisaties, kunnen we beter samenwerken en preventief te werk gaan.”

Preventie
“Het ziekenhuis is er niet voor de primaire preventie (zoals niet roken, weinig drinken en veel bewegen). We zijn op zoek naar goede partners die de primaire preventie kunnen doen. Want wij moeten de zorgvraag die gaat komen opvangen met hetzelfde of minder medewerkers. Daarom moeten we die omslag ook realiseren.”

Secundaire preventie

“Secundaire preventie is wél een ziekenhuistaak: hoe voorkom je een ziekte of wat moet je in je gedrag veranderen als je een ziekte hebt? Iedereen kent wel het voorbeeld van geen zout gebruiken bij een hoge bloeddruk. Dit gesprek vindt nu al plaats in de spreekkamer, maar is nog onvoldoende. Het moet meer sturend zijn en we kunnen de patiënt nog veel beter helpen zijn weg hierin te vinden.”

Samenwerken
“Er zijn al samenwerkingen in de uitstroom van het ziekenhuis naar ouderenorganisaties. Zijn de interventies effectief? NHNG is bij uitstek een overzichtstafel waarop je bekijkt wat werkt en wat niet werkt.”

Financiële problemen

“Ook op andere plaatsen in de keten moeten we nauwer samen gaan werken. We weten dat iemand bij financiële problemen ook vaak gezondheidsproblemen heeft. Is een loket van de gemeente in het ziekenhuis een oplossing om laagdrempelige hulp te kunnen geven? Daar kunnen we ook invulling aan geven.”

Schotten omlaag
“NHNG is een mooi platform, maar het staat nog in de kinderschoenen. Is er voldoende besef van een gemeenschappelijk probleem? We begrijpen het wel, maar we handelen er niet naar. De afstand tussen verschillende partijen en de doelstelling van een gezondere bevolking te kunnen gaan realiseren is bijvoorbeeld nog best wel groot. We zitten met te veel schotten en de muurtjes moeten omlaag.”

Deel dit bericht