Noord-Holland Noord Gezond

Inspiratie

Regiovisie Noord-Holland Noord Gezond

De plannen van Noord-Holland Noord zijn weergegeven in de regiovisie. Zorg- en welzijnsorganisaties in Noord-Holland Noord, gemeenten, GGD, VGZ verenigd in Noord-Holland Noord Gezond (NHNG) hebben samen dit regiobeeld opgesteld. Het regiobeeld geeft u inzicht in de grootste opgaven per thema in NHNG en hoe we tot deze opgaven zijn gekomen. Het is een handvat voor de lezer hoe we verder stappen gaan zetten.

Deel dit bericht