Noord-Holland Noord Gezond

Inspiratie

Praatplaat Gezondheid Noord-Holland Noord

Tijdens het Noord-Holland Noord Gezond Festival tekende Anita van der Meulen, visual consultant bij Public Cinema, een samenvatting van de ervaren knelpunten en uitdagingen in de regio per focuslijn. 

De live schets die zij maakte, bracht direct de oplossingsrichtingen en aandachtspunten in Noord-Holland Noord in kaart. De praatplaat toont welke opdracht we als regio hebben en wat we als samenwerkende partijen kansrijk achten en waar we mee aan de slag willen. 

Bekijk de visual hieronder voor een impressie van de situatie in november 2022. 

Deel dit bericht