Noord-Holland Noord Gezond

Inspiratie

Noord-Holland Noord Gezond: een stap verder in het maken van het regioplan

Na de publicatie van het regiobeeld van Noord-Holland Noord (www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl) is de regio hard aan de slag met de vertaling naar het regioplan. Woensdag 28 september vond de eerste stakeholderbijeenkomst plaats, ook Noord-Holland Noord Gezond was hierbij aanwezig.

Werkagenda

Het regioplan gaat in op de opgaven in de regio en de bijbehorende werkagenda met hoe de partijen in de regio deze opgaven gaan oppakken. Ook wordt beschreven welke (landelijke) randvoorwaarden moeten worden ingevuld voor effectieve samenwerking.

Wat is er al?

Tijdens de eerste bijeenkomst is stilgestaan bij de prioritaire opgaven die volgen uit het regiobeeld. Om deze opgaven aan te pakken in de regio is een start gemaakt met de inventarisatie van lopende initiatieven binnen de regio. Adviesbureau PWC Strategy& roept de regio op om initiatieven met impact op de personeelstekorten in zorg en welzijn in de regio te delen.

Inwonerraad denkt mee

Over het regioplan wordt op 10 oktober gesproken met de inwonerraad van Noord-Holland Noord Gezond. Noord-Holland Noord Gezond sluit ook aan bij de tweede stakeholderbijeenkomst op 15 november, waarin opnieuw wordt stilgestaan bij de initiatieven in de regio. 

Deel dit bericht