Noord-Holland Noord Gezond

Inspiratie

Nieuw lid inwonerraad Cor Kil heeft een duidelijk doel: ‘Zorg dichtbij én verbeteren van de luchtkwaliteit’

Cor Kil is vanaf 1 juli het nieuwe lid van de Inwonerraad van Noord-Holland Noord Gezond. Mede door zijn eigen ervaring als longpatiënt weet hij hoe belangrijk het is om het inwonerperspectief mee te nemen in beleid.

CV

Cor werd door de bestuurder van Omring, Jolanda Buwalda, persoonlijk uitgenodigd om deel te nemen aan de Inwonerraad. Op zijn CV vinden we een lange lijst van ervaring in diverse raden. ‘Zo ben ik drie jaar lang voorzitter van de cliëntenraad Nicolaas geweest in Lutjebroek. Ook zat ik in de centrale cliëntenraad voor Omring en sinds februari in de Adviesraad Samenleving van de gemeente Drechterland. Zorg is mij niet vreemd. Ik ben zelf COPD patiënt sinds 2008 en doe sinds 2011 al veel voor het Longfonds. Ik heb zitting genomen in de patiëntfederatie als belangenbehartiger. Ook nam ik zitting in een referentenpanel van de patiëntfederatie. Hier had ik als taak om subsidieaanvragen van universiteiten te controleren. Bijvoorbeeld bij het starten met gebruik van een nieuw medicijn voor het hart, voor longen, voor dementie, van alles. Wij bekeken dan of het patiëntperspectief voldoende was meegenomen in de aanvragen.’ Voor Cor is het een vanzelfsprekendheid dat hij zich graag inzet voor de inwoners in de regio. ‘Ik draag de zorg een warm hart toe. En als ik mijn steentje bij kan dragen om iets te verbeteren, dan steek ik daar graag mijn tijd in.’

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Cor werd al eerder beloond voor al zijn vrijwillige taken met de titel Ridder in de Orde van Oranje Nassau. ‘Die titel draag ik met trots. Ik kreeg de titel naar aanleiding van mijn werkzaamheden als lid Longfonds Ervaringsdeskundige, maar ook voor mijn inspanningen nationaal en internationaal voor de korfbalsport. Een hele eer om daarvoor te worden aangedragen.’

COPD

Cor is zelf geen onbekende met zorg. Naast zijn vrijwillige taken, kampt hij sinds 2008 met longproblemen. ‘In 2008 kreeg ik de diagnose COPD. Ik heb de ziekte opgelopen doordat ik jaren in een eco-biologische woning woonde waar de leidingen niet goed zijn aangelegd. Na een jaar of twee kreeg ik het steeds benauwder. Toen is deze aandoening bij mij geconstateerd. Met een puffer heb ik het gelukkig onder controle.’

Zorg dichtbij

Als ervaringsdeskundige weet Cor hoe belangrijk het is om het patiëntperspectief mee te nemen in beleid. Hij zit straks in de coalitie Juiste Zorg op de Juiste Plek. ‘Ik weet hoe belangrijk het is om zorg dichtbij te krijgen. Zorg moet bereikbaar zijn voor iedereen. Tegelijkertijd is dat een uitdaging met de afname van zorgpersoneel. Dat zijn vraagstukken waar we goed naar moeten kijken.’

Beleid omtrent luchtvervuiling

Cor neemt ook zitting in de coalitie Gezonde Leefomgeving. Ook daar ligt een hoop werk, denkt hij. ‘Ik woonde tot 2017 in het oosten van het land en woon nu in Venhuizen. Ik merk dat de lucht in Noord-Holland Noord van minder goede kwaliteit is door bespuiting van gewassen in de bollenstreek, waar ik middenin woon. Daar heb ik met mijn longen veel last van, vooral wanneer de wind ongunstig staat. Daarnaast hebben ook houtrook, stoken en de luchthaven invloed op de luchtkwaliteit. De gemeentes kunnen hier wat in betekenen. Zo heeft gemeente Utrecht onlangs een wet gemaakt om het buiten stoken te beperken. Zo’n beleid omtrent luchtvervuiling zou in Noord-Holland Noord ook kunnen werken.’

 

Deel dit bericht