Noord-Holland Noord Gezond

Motieven en acties

De kracht van NHN Gezond

Waarom is Noord-Holland Noord opgericht? Waarom zijn we op aarde? Er zijn namelijk al best veel initiatieven in de regio die proberen de gezondheid te verbeteren. Toch zit de kracht van NHN Gezond voornamelijk in de overkoepelende samenwerking over de regio’s heen. Door samen te werken en ideeën te delen, krijgen wij slagkracht. We vinden dus niet opnieuw het wiel uit, maar kijken hoe wij als vliegwiel kunnen fungeren om dat wat er al is, verder te brengen. 

Dat doen we aan de hand van 3 motieven. 

"Misschien slim om hier een standaard quote te plaatsen?"

Onze actiepunten

Thema’s

We vormen thema’s om zo de gestelde ambities samen te behalen. De thema’s bestaan uit: Gezond opgroeien, Gezonde leefstijl en leefomgeving, Gezond meedoen naar vermogen, Gezond ouder worden, Beschikbaarheid zorgprofessionals, Digitalisering en technologie.