Noord-Holland Noord Gezond

Ik ben Kitty Steltenpool-Visser, 77 jaar, geboren in Wervershoof, woon hier plezierig met echtgenoot Jan. We hebben 3 kinderen met partners en 6 kleinkinderen waar we veel van genieten. We zijn beiden zo gelukkig dat we alle twee nog maatschappelijk actief kunnen zijn.

Ik heb mijn leerschool gehad in de gemeenteraad van Wervershoof en daarna als cliëntenraadslid van de Thuiszorg en Centrale Cliëntenraad van Omring. Door deze jarenlange ervaringen heb ik veel kennis opgedaan binnen de politieke- en de zorgwereld. Dit alles, en mijn uitgebreide Netwerk neem ik weer mee naar een nieuwe uitdaging: de inwonerraad. 

Ik ben vrij kritisch ingesteld en deze eigenschap zal ik ook aanwenden in mijn bijdrage bij het succesvol functioneren van de inwonerraad. We moeten serieuze kansen krijgen om als vertegenwoordigers van de “burgers” van Noord-Holland een gedegen advies uit te brengen en dat er ook naar ons wordt geluisterd.                             

De doelen van Noord-Holland Noord Gezond zijn op papier duidelijk en uitgebreid geformuleerd, de praktijk moet uitwijzen of ze te idealistisch en vooral uitvoerbaar zijn, aan mij zal het niet liggen!