Noord-Holland Noord Gezond

Inspiratie

Kitty Steltenpool van de inwonerraad Noord-Holland Noord: ‘We proberen om het verhaal van de burger een rol te geven’

Kitty Steltenpool (78) is al haar hele leven actief bestuurlijk betrokken. Toen zij werd gevraagd zitting te nemen in de inwonerraad van Noord-Holland Noord Gezond, twijfelde ze dan ook geen moment. Want juist het verhaal van de burger moet ruimte krijgen in de plannen die voor de drie regio’s in Noord-Holland Noord worden gemaakt.

Wat is je achtergrond?

Kitty is geboren te Wervershoof: ‘Al sinds mijn kinderen naar de basisschool gingen, was ik betrokken bij diverse bestuurlijke activiteiten. Ik nam deel aan de ouderraad, de medezeggenschapsraad en kwam uiteindelijk in beeld bij de CDA Fractie van de gemeenteraad, waar ik als enige vrouw op de CDA lijst kwam te staan. Mijn raadslidmaatschap duurde van 1986 – 1998. Ik was toen 8 jaar lid van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkings Orgaan West-Friesland (SOW) waarvan 4 jaar Gecommitteerde Milieu en lid van het DB. Toen was dat onderwerp Milieu al actueel. Zaken als afvalverwerking, glasinzameling en compostinzameling werden toen net doorgevoerd. Toen mijn eerste kleinkinderen kwamen, heb ik een pauze genomen van bestuurlijke activiteiten. Maar mijn affiniteit bleef. Begin 2004 zag ik een advertentie voor deelname aan de cliëntenraad Thuiszorg van Omring. Met mijn achtergrond en netwerk in de politiek, kon ik een waardevolle toevoeging leveren. Uiteindelijk werd ik lid van het Dagelijks Bestuur van de Centrale Cliëntenraad. Daar ben ik 12 jaar lid van geweest. Drie jaar geleden ben ik gestopt, maar bleef altijd betrokken. Toen kwam de Inwonerraad van Noord-Holland Noord Gezond in beeld. Ik werd gevraagd of ik bereid was hier zitting in te nemen. En dat wilde ik wel!’

Je neemt ook deel aan het West-Fries Woonzorgpact?

‘Ik was al betrokken bij het burgerinitiatief Zorg Zoals De Westfries het Wil (ZZWW). Dit is een regionale groep van burgers die ontwikkelingen aankaarten en samen verandering realiseren vanuit burgerperspectief. West-Friesland is in vergelijking met de rest van Noord-Holland erg vergrijsd. En de zorg in de regio loopt niet in de pas met deze ontwikkeling. In 2021 namen 7 gemeenten, zorgorganisaties en de zorgverzekeraar het initiatief voor het woonpact. ZZWW heeft er toen voor gestreden om het aspect ‘zorg’ toe te voegen aan dit pact. In november 2022 is door ZZWW het manifest aangeboden waarbij gepleit werd voor inbedding van wonen met zorg in het pact. Er is toen naast een taakgroep van directie over woningbouw ook een tweede taakgroep in het leven geroepen Taakgroep 1 belicht de maatschappelijke kant en in taakgroep 2 zijn de gemeenten, directies van woningbouwverenigingen en zorgverzekeraars vertegenwoordigd. Ik zit in taakgroep 1, met nog een collega van ZZWW. Ik vind het mooi om te zien hoeveel ZZWW heeft bereikt in de afgelopen jaren en hoe waardevol de rol van burgers is in het vormgeven van het bestuurlijk landschap in de regio.’

Waarom besloot je deel te nemen aan de inwonerraad?

‘Zorg heeft altijd wel mijn aandacht gehad. En niet omdat ik iemand in mijn omgeving had, die dringend zorg nodig had. Maar juist daarom kijk ik met een onbevangen blik naar bepaalde problemen. Ik ken het domein goed en met mijn achtergrond en netwerk kan ik een waardevolle bijdrage leveren. Bovendien is het belangrijk breder te kijken dan alleen regionaal. Vanuit mijn politieke achtergrond zijn de lijnen met Den Haag er ook.’

Hoe gaat het met de inwonerraad van Noord-Holland Noord Gezond?

‘In het begin was het nog echt aftasten. We zijn een kleine club van 7 personen, op persoonlijke titel gevraagd door het veld. En we nemen allen zitting in één of meerdere coalities. Ik ben betrokken bij de coalitie Gezond Opgroeien en bij de coalitie Gezond Ouder Worden. Beide coalities lopen prima. Het aandeel van de inwonerraad is erg belangrijk. Burgerinspraak is vaak een vergeten gebied in beleid. Een gemeentelijke commissie, bijvoorbeeld die van het sociaal domein, kan een voet aan de grond krijgen en invloed uitoefenen op gemeentelijk beleid. Dat is voor onze inwonerraad een ander verhaal, omdat we over een groter gebied praten. Maar onlangs hebben we bijvoorbeeld meegekeken naar het regioplan. En ook daarin is de stem van de burger zo belangrijk. Ik ben blij dat we onze bijdrage kunnen leveren en dat die ook wordt gewaardeerd. We willen graag een volwaardig partner zijn in de gesprekken.’

Wat is jouw aandeel in de inwonerraad?

‘Ik ben ervaren met bestuurlijke situaties en vind het leuk om actief te zijn. Ik heb het nooit anders gedaan, dus deze rol past me perfect. Ik denk ook steeds: kom maar op! Ik wil graag aanpakken.’

Wat hoop je te bereiken?

‘Ik wil dat de stem van de gewone burger gehoord wordt. Je ziet nu nog vaak dat instanties beslissen. Achter de deuren worden plannen bedacht die in praktijk helemaal niet werken. Kijk bijvoorbeeld naar het opheffen van een groot aantal verzorgingshuizen in Nederland. Ik ben in mei 2017 naar Den Haag gegaan met een petitie van ruim 17.000 handtekeningen omdat er, na jarenlange bezuinigingen, opnieuw aangekondigd werd dat er 500 miljoen moest worden bezuinigd op de langdurige zorg. De petitie had effect en de bezuinigingen zijn teruggedraaid. Zulke ontwikkelingen motiveren mij nog meer om een spreekbuis te zijn. En ik hoor ook vaak schrijnende verhalen. Van een oudere die mij vertelt dat ze in een gigantisch huis woont en helemaal niet ‘langer zelfstandig thuis’ wil wonen. Maar waar kan zij terecht? We hebben het over echte mensen en echte verhalen. De politiek en directies bedenken vaak hoe het moet gaan, maar we verliezen daarbij het echte verhaal uit het oog. Ik wil dat we het verhaal van de burger een rol blijven geven in de discussie.’

 

Deel dit bericht