Noord-Holland Noord Gezond

Inspiratie

Festival Noord-Holland Noord Gezond ’22

Van dialoogtafels naar een concreet plan voor 2023
Er zijn al een aantal concrete acties benoemd naar aanleiding van de dialoogsessies tijdens festival Noord-Holland Noord Gezond. De komende maanden werken we de uitkomsten uit.

Heb je concrete aanvullingen of een vraag over één van de dialoogsessies? Neem dan contact op met onderstaande contactpersonen.
Gezond opgroeien, mentale gezondheid jongeren:
Meike Hornstra (GGD NH): mhornstra@ggdhn.nl
Meedoen naar vermogen:
Yntske Zijlstra (GGZ NHN): y.zijlstra@ggz-nhn.nl
Gezonde leefstijl en leefomgeving:
Arieke Oostra van VGZ: a.oostra@vgz.nl
Gezond ouder worden:
Henri Hofman (Omring): henri.hofman@omring.nl
Arbeidsmarkt:
Sabya van Elswijk (ZW Plus): sabya@trainingzorg.nl

Deel dit bericht