Noord-Holland Noord Gezond

VONK, VVNV & WFWZP verbinden wonen, zorg en welzijn

De drie tafels Vitaal Oud Noord-Kennemerland (VONK), Van Vergrijzing Naar Vernieuwing (VVNV) in de Kop van Noord-Holland en het Westfries Woonzorgpact (WFWZP) houden zich alle drie bezig met gezond oud worden in hun regio. Daarbij zoeken de programma’s de verbinding tussen wonen, zorg en welzijn door domein overstijgend samen te werken. Zowel met elkaar als […]

Informatiemarkt Gezond Ouder Worden 2024 op 27 september

Op vrijdag 27 september 2024 houdt WelzijnWonenPlus een 2e informatiemarkt ‘Gezond ouder worden’, in de Grote Kerk in de Rijp.  Voor wie? De markt is voor ouderen en naasten met interesse in gezond ouder worden.  Door wie? De standhouders uit zorg, welzijn, sport, vitaliteit, educatie en amusement presenteren hun ideeën, producten en oplossingen om gezond […]

Maud Deken ondersteunt met haar Seniorencollectief West-Friesland thuiswonende ouderen

Toen zij als verpleegkundige bij mensen thuis kwam, merkte Maud Deken al dat de zelfstandig wonende oudere soms maar weinig meemaakt op een dag. Sommige ouderen raken daardoor zelfs geïsoleerd en raken hun vaardigheden kwijt. Dat moet anders, vond Maud. Daarom startte ze anderhalf jaar geleden het Seniorencollectief West-Friesland. Dezelfde stoel ‘Ik heb jarenlang gewerkt […]

Informatiemarkt ‘Zorg voor Elkaar’ over zelfstandig thuis wonen

Zelfstandig blijven wonen met de juiste ondersteuning is een belangrijk onderwerp voor senioren, mantelzorgers en familieleden. Stichting Raad&Daad, Stichting De Lindehof, Senioren Opmeer en de gemeente organiseerden daarom zaterdag 4 november de informatiemarkt ‘Zorg voor Elkaar’ in Opmeer, één van de deelnemende gemeenten aan het Westfriese Woonzorgpact. Tijdens deze informatiemarkt, werd door de organisaties veel […]

Bijeenkomst VONK zorgt voor inzichten over beweging, zingeving en gezond eten voor ouderen

Op 14 september kwamen, op uitnodiging van Vitaal Oud Noord-Kennemerland (VONK), alle geïnteresseerde partijen voor het onderwerp Fit en Vitaal 65+bij elkaar. Er werd nagedacht over hoe 65-plussers in de regio langer fit en vitaal kunnen blijven. Er werd gesproken over het stimuleren van beweging, het vergroten van zingeving onder ouderen en het bevorderen van […]

Start van ketenaanpak valpreventie Alkmaar met vitaliteitsmarkt

In de Gemeente Alkmaar is de ketenaanpak valpreventie gestart tijdens een vitaliteitsmarkt in de wijk Overdie. Diverse organisaties, waaronder Sportvitaal, de Veiligheidsregio, Mee & de Weering, Humanitas en Netwerk Vitaliteit van Beweegzorg Noordwest (BNW), organiseren een aantal vitaliteitsmarkten in de wijk.  Valrisico Tijdens de vitaliteitsmarkt werd bekeken hoe valpreventie door middel van samenwerking en innovatie […]

Is het West-Friese woonzorgpact de oplossing voor het vergrijzingsprobleem?

Het Westfriese Woonzorgpact komt voort uiet het initiatief Gezond Oud Worden van Noord-Holland Noord Gezond. Eén van de belangrijkste uitdagingen die voorligt is hoe ouderen langer thuis kunnen blijven wonen, door nieuwe passende woonvormen voor ouderen.  “Als we niets doen krijgen we rampen achter de voordeur.” De boodschap van bestuurder Frido Kraanen van zorgorganisatie Omring […]

Dementie, en toch een fijne dag

Alzheimer is een verzamelnaam voor zo’n 54 verwante ziektes die met geheugenproblemen te maken hebben. Dementie is daar één van. Wat kun je doen om een fijn leven te hebben en te houden nadat je de diagnose krijgt? Geriant bezocht twaalf mensen in Dijk en Waard na hun diagnose en besprak hun wensen en ideeën […]

Eén Westfriese aanpak om langer thuis wonen mogelijk te maken

Frido Kraanen: ‘In West-Friesland ligt de groei van het aantal ouderen een stuk hoger dan in de rest van Nederland. De uitdaging is daarom groot, want als we deze opgave niet in samenhang  aanpakken zijn de gevolgen groot. Samenwerken is dus geen keuze, maar een randvoorwaarde. Dat we die opgave met verve aangaan, mag de […]

Uitnodiging regionale bijeenkomst fit en vitaal oud worden op 14 september

Graag nodigen wij u uit voor een regionale bijeenkomst over fit en vitaal oud worden, georganiseerd door VONK (Vitaal Oud in Noord-Kennemerland).

Bij VONK werken we bij de pijler Gezond Leven aan projecten die eraan bijdragen dat mensen zo lang mogelijk gezond en gelukkig thuis kunnen blijven wonen. Daarnaast verbinden we mensen en organisaties.