Noord-Holland Noord Gezond

Praatplaat Gezondheid Noord-Holland Noord

Tijdens het Noord-Holland Noord Gezond Festival tekende Anita van der Meulen, visual consultant bij Public Cinema, een samenvatting van de ervaren knelpunten en uitdagingen in de regio per focuslijn.

Terugblik op festival Noord-Holland Noord Gezond

Wat doen we eigenlijk allemaal al in de regio rondom het bevorderen van gezondheid en wat kunnen we van elkaar leren? Die vragen stonden centraal tijdens het festival dat Noord-Holland Noord Gezond op 16 november 2022 organiseerde. Wat leerden aanwezigen tijdens het festival? Bekijk de film waarin delen wat hen op is gevallen aan de […]

Festival Noord-Holland Noord Gezond ’22

Van dialoogtafels naar een concreet plan voor 2023Er zijn al een aantal concrete acties benoemd naar aanleiding van de dialoogsessies tijdens festival Noord-Holland Noord Gezond. De komende maanden werken we de uitkomsten uit. Heb je concrete aanvullingen of een vraag over één van de dialoogsessies? Neem dan contact op met onderstaande contactpersonen. Gezond opgroeien, mentale gezondheid […]