Noord-Holland Noord Gezond

Pilot met platform Zorgdomein helpt huisartsen eenvoudig aan digitaal advies vanuit GGZ NHN

Huisartsen vragen GGZ Noord-Holland-Noord regelmatig om advies over de behandeling van hun patiënten. Om dit arbeidsintensieve proces te versoepelen loopt er sinds november 2023 een pilot. Via het platform zorgdomein kan eenvoudig digitaal advies worden ingewonnen. Yntske Zijlstra, bestuurssecretaris GGZ NHN en projectleider pilot Consultatie Huisartsen legt uit wat er afgelopen maanden is gebeurd. Yntske […]