Noord-Holland Noord Gezond

Bewonersinitiatieven oplossing voor tekort aan zorg, welzijn en wonen?

Zijn bewonersinitiatieven dé oplossing voor de tekorten in zorg, welzijn en wonen? Jenneke van Pijpen van de Nederland Zorg voor Elkaar (NLZVE) vindt van wel. Ze sloot onlangs aan bij de kwartaalbijeenkomst van de inwonerraad van Noord-Holland Noord Gezond. NLZVE is een landelijk netwerk van bewonersinitiatieven voor zorg, welzijn en wonen. Noord-Holland Noord is voor […]

Mooie voorbeelden van samenwerking en taakherschikking tussen zorgprofessionals

In de coalitie Beschikbaarheid Professionals is aandacht voor taakherschikking, als onderdeel van het prorgramma Behandeldeskundigheid. Taakherschikking is het structureel neerleggen van taken en bijbehorende verantwoordelijkheden van medisch specialisten bij andere beroepen, zoals physician assistants (PA) en verpleegkundig specialisten (VS). Zo sluit taakherschikking aan bij de beweging naar de juiste zorg op de juiste plek. Verpleegkundig […]

Noord-Holland Noord wil beschikbaarheid zorgprofessionals bevorderen

De succesfactor van de transitieprojecten in Noord-Holland Noord? Het vertrouwen van zorgorganisaties in elkaar. Programmaleider Sabya van Elswijk ziet duidelijk verschil: ‘De infrastructuur voor samenwerking is enorm gegroeid. Leren om samen te werken en te verantwoorden is nu vanzelfsprekend.’ Een no nonsense-regio. Dat is de typering die zorginkoper van VGZ, Bart Beerepoot, geeft aan de regio […]

Aan de slag met regionale middelen van de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg in Noord-Holland Noord

De zorgkantoren hebben besloten om de succesvolle inzet van de door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beschikbaar gestelde transitiemiddelen te continueren. Dit keer vanuit eigen middelen door een korting op de budgetten van de regionale Wet langdurige zorgaanbieders (WLZ-aanbieders). Dit zijn nieuwe en eigen middelen van de Verpleeg-en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT), waarbij ZWplus adviseert […]