Noord-Holland Noord Gezond

Visiemiddag ‘Mentaal gezonder in de buurt met zelfregie en herstel’ op 19 september

De Hoofdzaak organiseert een visiemiddag Mentaal Gezonder in de buurt met zelfregie en herstel op 19 september. We weten dat de vraag naar ondersteuning en hulp bij psychische vragen snel stijgt, dat het aantal medewerkers in hulp en zorg juist daalt, de wachtlijsten voor behandelingen onhoudbaar lang worden en de kosten voor mentale hulp en […]

Webinar Stoppen met roken: praktisch advies voor zorgverleners op 19 september

Ongeveer 3 miljoen volwassenen in Nederland roken. Veel rokers zijn helemaal niet tevreden met hun tabaksverslaving. Zij zijn kandidaat-stoppers: met een klein duwtje in de rug, kunnen zij een ex-roker worden. Als zorgverlener of gezondheidswerker heb je continu invloed op het gedrag van je patiënt/cliënt. In het kader van Stoptober organiseert GGD Hollands Noorden op […]

Regiobeeld Noord-Holland Noord laat zien: snelle vergrijzing, toenemende zorgbehoefte, maar ook relatief gezonde inwoners

De afgelopen maanden is er door diverse zorginstellingen, welzijnsorganisaties, gemeenten en VGZ gewerkt aan het regiobeeld van Noord-Holland Noord. Deze is – conform de deadline van het Integraal Zorgakkoord – gepubliceerd op 1 juli. Het regiobeeld geeft inzicht in prognoses en ontwikkelingen in zorgbehoefte voor Noord-Holland Noord in de nabije toekomst. De regio vergrijst relatief hard en de zorgbehoefte neemt komende jaren toe. Tegelijkertijd blijken inwoners van Noord-Holland Noord relatief gezond en is er veel winst te behalen met een gezonde leefstijl.

Bijeenkomst over Integraal Zorgakkoord: Aan de slag met belangrijke regionale opgaven in Noord-Holland Noord

Wat zijn de belangrijkste regionale opgaven voor Noord-Holland Noord? Daarover spraken zorgverzekeraars VGZ en Zilveren Kruis, gemeenten, aanbieders in zorg en welzijn, inwonervertegenwoordigers en GGD Hollands Noorden tijdens een startbijeenkomst over integraal zorgakkoord (IZA). Toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg staan hoog op de agenda. We blikken terug op de bijeenkomst met regiomanager VGZ, Arieke […]

Stefan Kroese, RvB van Noordwest Ziekenhuisgroep: ‘Omslag van ziektebestrijding naar gezondheid’

Stefan Kroese (raad van bestuur Noordwest Ziekenhuisgroep) weet waar hij naar toe wil met Noord-Holland Noord Gezond (NHNG). Hij ziet een belangrijke mijlpaal over een aantal jaar. “Het zou zo moeten zijn dat je dan met elkaar helder hebt in welke fase je een inwoner van Noord-Holland Noord begeleidt in zijn traject. Om te beginnen met een gezonde start: vanaf de conceptie tot 1000 dagen erna.

Interview met Yntske Zijlstra, bestuurssecretaris GGZ Noord-Holland-Noord

Yntske Zijlstra is betrokken bij Noord-Holland Noord Gezond. Samen met bestuurder Jos Brinkmann, wethouder Marjon van der Ven en gemeente-adviseur Roos Bruin was zij één van de kartrekkers van de coalitie Gezond meedoen naar vermogen. Ze is enthousiast en realistisch over het netwerk dat is en gaat ontstaan.

Regiovisie Noord-Holland Noord Gezond

De plannen van Noord-Holland Noord zijn weergegeven in de regiovisie. Zorg- en welzijnsorganisaties in Noord-Holland Noord, gemeenten, GGD, VGZ verenigd in Noord-Holland Noord Gezond (NHNG) hebben samen dit regiobeeld opgesteld. Het regiobeeld geeft u inzicht in de grootste opgaven per thema in NHNG en hoe we tot deze opgaven zijn gekomen. Het is een handvat voor de lezer […]