Noord-Holland Noord Gezond

Inspiratie

Bijeenkomst VONK zorgt voor inzichten over beweging, zingeving en gezond eten voor ouderen

Op 14 september kwamen, op uitnodiging van Vitaal Oud Noord-Kennemerland (VONK), alle geïnteresseerde partijen voor het onderwerp Fit en Vitaal 65+bij elkaar. Er werd nagedacht over hoe 65-plussers in de regio langer fit en vitaal kunnen blijven. Er werd gesproken over het stimuleren van beweging, het vergroten van zingeving onder ouderen en het bevorderen van gezond eten. 

Beweging
Op het gebied van beweging is er een groot aanbod in Noord-Kennemerland. Onderlinge samenwerking tussen verschillende aanbieders kan echter worden versterkt. Ook kan beweging in veel bestaande activiteiten worden geïntegreerd. 

Zingeving
Zingeving komt vaak voort uit wederkerigheid. Daarom is het belangrijk dat de 65+’ers zoveel mogelijk mee blijven doen en laagdrempelige verbinding wordt gestimuleerd door de omgeving. Ouderen voelen dat zij ertoe doen door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen of op de kleinkinderen op te passen. Verder gaven aanwezigen aan dat het soms kan helpen in groepsverband over zingevingsvraagstukken en eenzaamheid met elkaar te praten. 

Gezonde voeding
Gezond eten kost geld. Dus niet alleen het gesprek over gezond eten moet worden gestimuleerd, maar ook randvoorwaarden zoals financiën moeten onderwerp van gesprek zijn. Professionals kunnen ouderen ondersteunen in het maken van gezonde keuzes. Maar ook het eten en koken in groepsverband kan het eten van gezonde voeding aanmoedigen. 

Resultaten van de bijeenkomst
De totaaloplossing voor het bevorderen van beweging, zingeving en gezond eten wordt gezien in de introductie van een buurtwerker, een vraagbaak voor ouderen en organisaties die bestaande initiatieven in kaart brengt en hen naar passend aanbod in de buurt toe gidst.

Alle besproken punten zijn verzameld en beknopt weergegeven in een infographic

Deel dit bericht