Noord-Holland Noord Gezond

Inspiratie

Bestuurlijke bijeenkomst NHNGezond: ‘Besef van urgentie is er, we moeten regionaal samenwerken om tot verandering te komen’

Dinsdag 30 mei deelden coalities binnen Noord-Holland Noord Gezond een update over de voortgang van verschillende plannen en ontwikkelingen. In de creatieve ruimte van GGZ NHN aan de Oude Hoeveweg in Alkmaar waren het programmateam en trekkers van de zes coalities aanwezig om te delen welke stappen er in de afgelopen periode zijn gezet en hoe het regioplan vorm moet gaan krijgen.

Ontwikkelingen per coalitie

De bijeenkomst, voorgezeten door voorzitter Raad van Bestuur GGZ NHN Jos Brinkmann, scheen een licht op de recente ontwikkelingen per thema.

  • Gezond Opgroeien heeft een analyse uitgevoerd in de subregio’s. De behoeften en wensen zijn in kaart gebracht, waarop plannen worden ontwikkeld. Ook wordt bekeken wat er al is en wat werkt, zoals de ‘school zonder armoede’ in Kreileroord.
  • Gezonde Leefstijl en Leefomgeving kiest o.a. voor de implementatie van leefstijlloketten om burgers direct te helpen met vragen omtrent leefstijloptimalisatie. Ook wordt er gekeken naar het creëren van gezonde wijken en goed werkgeverschap.
  • Gezond meedoen naar Vermogen kiest voor de kadering financieel vermogen, waarbij wordt onderzocht hoe bestaande initiatieven zoals FIT Den Helder en een pilot Bestaanszekerheid in deze regio kunnen worden uitgerold.
  • Gezond Oud Worden kijkt naar oplossingen in de thuissituatie, om zorg toegankelijk en toekomstbestendig te houden.
  • Beschikbaarheid van professionals inventariseert voornamelijk hoe we meer mensen in zorg kunnen aantrekken, opties voor taakherschikking en hoe we processen kunnen versimpelen.
  • Digitalisering en technologie wordt belegd bij Zorgring dat de afgelopen jaren reeds een plan heeft ontwikkeld en aan de slag gaat met implementatie.

Conclusie van het eerste deel van de bestuurlijke bijeenkomst was met name dat transformatie noodzakelijk is om zorg toekomstbestendig te houden. Het besef dat het anders moet, is er. De urgentie wordt door zorg- en welzijn gevoeld. NHN Gezond ziet een sleutel, maar direct ook een uitdaging in regionaal samenwerken. Stefan Kroese, (voorzitter Raad van Bestuur Noordwest Ziekenhuisgroep) benadrukte: ‘Het besef van urgentie om het anders te doen, om Noord-Holland Noord gezond en de zorg toegankelijk te houden, is er. We beseffen dat het anders moet. De uitdaging zit in het verstevigen van regionale samenwerking. Dit is een doelstelling die we stapsgewijs, over een lange periode heen realiseren.’

Solide coördinatietafel

NHNGezond is uitgegroeid tot een solide coördinatietafel. Dat was de conclusie van de brede bestuurlijke bijeenkomst. De coalities vormen een sterke basis om invulling te geven aan de akkoorden die er liggen, zoals het Integraal zorgakkoord (IZA), Woonzorgakkoord (WOZO) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de inzet van SPUK-DOS-gelden. Tijdens de brede bestuurlijke bijeenkomst groeide de samenwerking. De eerste lijnen voor het nieuwe regioplan zijn opgetekend. De realisatiekracht is geactiveerd. In november komen we weer bij elkaar met een grote groep betrokkenen om dieper in te gaan op de mooie projecten die er zijn. Zo werken we samen aan de gezondste regio.

Deel dit bericht