Noord-Holland Noord Gezond

Inspiratie

Het regioplan voor Noord-Holland Noord is definitief

Op 20 december gaven alle betrokken zorg- en welzijnsorganisaties in Noord-Holland Noord akkoord op het regioplan. De ondertekening van het Regioplan wordt gezien als een mooie stap in de richting van de ambitie van Noord-Holland Noord Gezond om in 2023 de gezondste Regio van Nederland te zijn.

‘Het plan is definitief en dynamisch’, aldus wethouder te Hoorn Marjon van der Ven. Tijdens de bijeenkomst is afgesproken dat Noord-Holland Noord Gezond wordt aangewezen als dé coördinatietafel voor regio-afspraken. Dit betekent ook dat NHNG in 2024 uitbreidt met een aantal partijen. 

Inwonerraad

Charlotte Oldenburg van VGZ kijkt tevreden terug op de vaststelling van het regioplan. ‘Onze regio liep al voorop. Juist door de betrokkenheid van inwoners via de inwonerraad van NHNG.’ Hier zet NHNG in 2024 een volgende stap in door ook een burgerbestuurder aan te stellen in het Dagelijks Bestuur van NHNG.

140 iniatieven

In het Regioplan staan meer dan 140 initiatieven beschreven om de toegankelijkheidsopgave aan te pakken. Er wordt ingezet op vier oplossingsrichtingen:

  • (A) inzetten op preventie: voorkomen en ombuigen zorg- en welzijnsvraag,
  • (B) goede voorbeelden delen, opschalen en monitoren,
  • (C) vergroten interesse voor de zorg en welzijn en behouden van personeel en,
  • (D) transformatie van ziek naar gezond (incl. domeinoverstijgende bekostiging en ketenaanpakken)

Deel dit bericht