Noord-Holland Noord Gezond

Inspiratie

Apothekers in Noord-Holland Noord starten met telefonisch consulten en huisbezoeken na ziekenhuisopname

In Noord-Holland Noord gaan 28 apotheken van start met de uitrol van 1000 telefonische consulten/ huisbezoeken bij kwetsbare patiënten die ontslagen zijn uit het ziekenhuis. De huisbezoeken zijn onderdeel van een vervolgonderzoek naar het effect van een bezoek vanuit de apotheek op medicatie gerelateerde problemen na ontslag. Specifiek wordt gekeken bij welke patiënten een huisbezoek het meest zinvol is en wat de effectiviteit is van een telefonisch consult ten opzichte van een huisbezoek.


De huisbezoeken zijn geïnitieerd door de Coöperatieve Apothekersvereniging West-Friesland (CAWF) en Apothekers Coöperatie Noord-Holland Noord (APCON). Het onderzoek wordt begeleid door SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy in Leiden. Zorgverzekeraar VGZ financiert het onderzoek vanuit de eerstelijns ondersteuningsgelden.

 

Problemen met medicatiegebruik na ontslag

Na ontslag uit het ziekenhuis komen medicatie gerelateerde problemen vaak voor. Een vijfde van de patiënten krijgt een medicatie-gerelateerd incident in de eerste weken nadat zij uit het ziekenhuis zijn ontslagen. Medicatie problemen na ontslag uit het ziekenhuis ontstaan onder andere wanneer de patiënt niet goed heeft onthouden of begrepen dat bepaald medicijngebruik is gestart, gewijzigd of gestopt, en waarom dat zo is. Hierdoor kan een patiënt de medicatie thuis verkeerd gaan gebruiken en problemen krijgen, zonder dat zorgverleners of de patiënt dat in de gaten hebben.

 

Resultaten eerdere pilots

Twee eerdere pilots in West-Friesland hebben aangetoond dat er veel misgaat in het medicatiegebruik na ontslag uit het ziekenhuis. De gevonden problemen varieerden van mild tot ernstig, zoals gevaarlijke dubbelmedicatie of een totaal verlies van overzicht over het geneesmiddelengebruik. Een huisbezoek van de openbare apotheker bij ouderen met polyfarmacie die uit het ziekenhuis waren ontslagen leidde tot minder medicatiegerelateerde problemen. Vrijwel alle bezochte ouderen (96,8%) vonden het huisbezoek zinvol en zo’n 70% gaf aan na een volgend ontslag uit het ziekenhuis graag weer een huisbezoek te willen krijgen.

De bevindingen van dit onderzoek zijn gepubliceerd in het onderzoeksrapport “De apotheek op huisbezoek na ontslag“ van de SIR.


Structureel tarief

Het vervolgonderzoek moet bepalen bij welke patiënten een huisbezoek het meest zinvol is en wat de effectiviteit is van andere, minder tijdsintensieve, vormen van een fysiek huisbezoek. De CAWF en APCON zijn met zorgverzekeraar VGZ in gesprek om op basis van de resultaten van de onderzoeken een vaste prestatie voor apotheken beschikbaar te stellen om kwetsbare ouderen na ziekenhuisopname thuis te bezoeken.


Contact
Voor inhoudelijke vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met: dr. Mette Heringa (apotheker/onderzoeker bij SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy in Leiden) via:
071 5766157 of m.heringa@sirstevenshof.nl 

Voor overige vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met de CAWF via: communicatie@cawf.nl

Deel dit bericht