Noord-Holland Noord Gezond

Inspiratie

Aan de slag met regionale middelen van de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg in Noord-Holland Noord

De zorgkantoren hebben besloten om de succesvolle inzet van de door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beschikbaar gestelde transitiemiddelen te continueren. Dit keer vanuit eigen middelen door een korting op de budgetten van de regionale Wet langdurige zorgaanbieders (WLZ-aanbieders). Dit zijn nieuwe en eigen middelen van de Verpleeg-en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT), waarbij ZWplus adviseert en sturend is op de vijf programmalijnen. 

In Noord-Holland Noord zijn op het gebied van arbeidsmarktschaarste grote stappen gezet om te komen tot een goede inzet van deze middelen, met behoud van onderlinge solidariteit, zodat ze ten goede komen van de directe problematiek voor alle organisaties. 

De gezamenlijke opgave in Noord-Holland Noord gaat om het stimuleren van beschikbare professionals in de regio. De resultaten van de inzet van deze middelen moeten zichtbaar zijn in: 

 • duurzame toename van het aantal beschikbare zorgmedewerkers;
 • daling van de werkbelasting van zorgmedewerkers;
 • afname van de zorgvraag.  

Voortbouwend op succesvolle transitieprojecten zijn we in de regio gekomen tot vijf programmalijnen:

 1. Gezamenlijke ICT infrastructuurverder opzettenen uitbouwen (RSO)
  2. Leerwerktrajecten doorontwikkelen en in de hele regio borgen, van instroom tot leerwerkklimaat (vervolg ‘Leren is Werken, Werken is Leren’, met aanhaken van andere opleidingsinitiatieven) 
  3. Technologie in de (zorg)praktijk brengen (vervolg en uitbreiding toolkit technologie)
  4. Specifieke behandeldeskundigheid borgen voor de regio (VS, SO, GZ psycholoog projecten)
  5. Netwerkvorming verschuiving zorg naar welzijn (versterking ketensamenwerking in drie subregio’s)

Bij vragen kun je contact opnemen met sabya@trainingzorg.nl

Deel dit bericht